Suomalainen yhtiö kansainvälisessä sarjassa

Luvata Pori Oy on vientiyritys, jonka asiakkaista valtaosa sekä omistaja ja kilpailijat ovat kansainvälisiä. Teknisesti haastavien tuotteiden ja prosessien kehittäminen yhdessä ulkomaisen asiakkaan kanssa on viime aikoina ollut haastavaa.

Luvata Pori Oy:n toimitusjohtaja ja Luvata Oy:n johtoryhmän jäsen Jyrki Rantanen on tottunut toimimaan kansainvälisellä kentällä. Vaikka tehtaan työntekijät Porissa ovat pääasiassa paikallisia, yrityksen myynnistä 90 prosenttia tulee viennistä. Kun asiakaskunta on sijoittunut ympäri maapallon, ovat Rantanen ja koko henkilöstö tottuneet toimimaan hyvinkin erilaisissa työkulttuureissa.

Kansainvälisessä toimintaympäristössä on Rantasen mukaan kaksi muuttujaa, jotka pitää huomioida. Ensimmäinen on asiakkaan maan kulttuuri, joka näkyy toimintatavoissa. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa asiakkaiden toiminta on erilaista kuin Aasiassa. Myös Euroopan sisällä on eroja.

– Kaikkien asiakkaiden tapaamisiin pohjatyötä pitää tehdä yhtä paljon, mutta valmistautuminen on erilaista. Vastaanottajan tilanne pitää tunnistaa etukäteen. Meille on luontaisesti helpompi toimia skandinaavisessa ympäristössä, koska olemme kulttuuriltamme ja ympäristöltämme lähellä toisiamme.

Toinen huomioitava muuttuja on Rantasen mukaan asiakkaan teollisuudenala. Osa Luvatan asiakkaista toimii hyvinkin perinteisen, raskaan teollisuuden alalla. Osa taas työskentelee uuden ja innovatiivisen teknologian parissa.

– Viimeisen 15 vuoden aikana perinteinenkin teollisuus on muuttunut huomattavasti, mutta eroja löytyy edelleen. Nuoren teollisuuden parissa ollaan vastaanottavaisempia uusille ja poikkeaville ajatuksille.


Uusia ratkaisuja kanssakäymiseen
Luvatan Porin tehtaalla valmistetaan teknisesti vaikeita erikoistuotteita, jotka räätälöidään asiakkaan tarvetta vastaaviksi. Tuotekehitystä tehdään asiakkaan kanssa yhteistyössä. Tämä tarkoittaa sitä, että normaaliolosuhteissa Luvata Porin henkilöstö matkustaa ympäri maapalloa.

– Nyt meidän henkilöstön kansainvälinen matkustaminen on ollut seis vuoden. Emme ole käyneet missään. Joitakin välttämättömiä vastaanottotarkastuksia on tehty täällä, mutta silloin vieraat ovat tulleet testien ja karanteenien kautta, Rantanen kertoo.

Tilanne on pakottanut käyttämään uusia työkaluja ja mobiiliratkaisuja. Joitakin tarkastuksia on tehty videopuheluiden välityksellä.

– Koska kehitämme yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan prosesseja, on kanssakäyminen etänä ollut haastavaa. Osa uusista tavoista on kuitenkin todettu toimiviksi, ja ne jäävät varmasti elämään myös jatkossa.


”Sähköautot ja yleinen sähköistyminen yhteiskunnassa ovat iso mahdollisuus.”

Kun katsomme karttapalloa, Suomi on vähän kaukana. Kansainvälisen logistiikan väliaikaiset haasteet heiluttelevat meitäkin. Konttipula ja konttiliikenteen epätasapaino ovat lähestulkoon vuosittain tapahtuva ilmiö, Jyrki Rantanen sanoo.


Megatrendit luovat mahdollisuuksia
Koska Luvata on vientiyritys ja ala sellainen, jolla ei vaadita asiakkaan lähellä oloa, ovat myös yrityksen kilpailijat sijoittuneet ympäri maapalloa.

– Kilpailu on moninaista ja kovaa. Tässä on kansainvälinen sarja suomalaisella yhtiöllä, Rantanen luonnehtii.

Luvatan liiketoimintaan vaikuttavat tietyt suuret megatrendit, kuten väestön ikääntyminen ja yleinen sähköistyminen infrastruktuurissa ja liikkumisessa.

– Terveydenhuolto on meille iso asiakassegmentti, samoin autoteollisuus. Sähköautot ja yleinen sähköistyminen yhteiskunnassa ovat iso mahdollisuus länsimaissa ja isossa mittakaavassa myös kehittyvissä maissa. Nämä megatrendit luovat pohjaa tulevaisuuden markkinalle.

Haasteena sen sijaan on logistiikka, koska tuotteiden on matkustettava pitkiä matkoja. Logistiikan on oltava joustavaa ja kustannustehokasta. Raaka-aineiden hankinta on Luvatalla toiminut suhteellisen moitteettomasti, koska pääasiassa alihankintaketjut ovat kotimaisia.

– Pandemia on aiheuttanut sen, että yritysten riskienhallintasuunnitelmat konkretisoituivat. Yrityksellä pitää olla vaihtoehtoisia toimittajia, ja pandemian aikana niihin on pitänyt myös tukeutua. Kriittisten alihankkijoiden fyysinen läheisyys on noussut arvoon arvaamattomaan.


Luvata Pori Oy
• Osa Mitsubishi Materials -yhtiötä
• Emoyhtiö Luvata Oy, pääpaikka Porissa
• Luvata on perustettu vuonna 1940, nykyisin Luvata-konserni toimii seitsemässä maassa
• Porissa 350 työntekijää
• Luvata Pori Oy:n liikevaihto noin 200 miljoonaa euroa
• Lisätietoa: www.luvata.com


Satakunnan kauppakamarilehden 2/21 artikkeli