Sujuva lentoliikenne säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä

Porin lentokentällä on paljon suurempi merkitys kuin se, kuinka moni on istunut lentokoneessa Pori–Helsinki-välillä. Toimiva lentoliikenne on koko maakunnan yhteinen vetovoimatekijä, joten sen kehittäminen vaatii yhteistyötä.

Jorma Mäntynen näkee Porin lentokentässä paljon mahdollisuuksia. Sieltä voisi lentää tunnissa Ruotsiin ja parissa Saksaan.

Porin lentokenttä on joutunut kamppailemaan olemassaolostaan vuosia. Suurin syy tähän on WSP:n johtajan, professori Jorma Mäntysen mielestä se, että Suomessa on viimeisten 20 vuoden aikana keskitytty kehittämään suuren volyymin lentoliikennettä. Suomen sisäisen lentoliikenteen kehittäminen on jäänyt heikoksi.

– Suomen sisäiset liikennevirrat ovat muutamia yhteyksiä lukuun ottamatta ohuita, joten sama strategia ei palvele maakuntien lentoliikennettä, Mäntynen sanoo.

Satakunnassa on paljon vientiteollisuutta, tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä automaatio- ja IT-alan yrityksiä, jotka tarvitsevat nopeita yhteyksiä Suomen ulkopuolelle. Toimiva lentokenttä Porissa palvelee koko länsirannikkoa.

– Maakunnan elinvoiman ja koko Suomen saavutettavuuden vuoksi kansainväliset ja Suomen sisäiset yhteydet ovat merkittäviä. Kentän näivettyminen olisi katastrofi. Yksikään kansainvälistä liiketoimintaa tekevä yritys ei halua asettua alueelle, jonne ei pääse.

Selvitystyö paljastaa potentiaalin
Viime vuoden lopulla valmistui selvitystyö, jossa etsittiin ratkaisuja Porin lentoliikenteen kehittämiseen. Selvitystyötä johtanut Mäntynen näkee Porin lentokentän tulevaisuuden kannalta maakunnassa paljon mahdollisuuksia. Lentokentän kyljessä toimii Suomen Ilmailu‑opisto, joka kouluttaa ammattilentäjiä koko Suomen lentoliikenteen tarpeisiin. Alueella on myös Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue, joka on ainutlaatuinen koko turvallisuusalan keskittymä.

– Lentoliikenne tukee alueen monipuolista koulutustarjontaa, ja lentokenttää pystytään käyttämään esimerkiksi pelastusharjoituksissa. Yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyö on mahdollista esimerkiksi turvallisuusjohtamisen koulutuksessa.


”Ulkomaalaiset eivät halua körötellä kakkostietä Poriin räntäsateessa.”

Mäntysen mielestä Porin lentokentän sijainti on Satakunnan ja koko Suomen kannalta hyvä. Porista olisi mahdollisuus lentää muutamassa tunnissa Eurooppaan, mikä säästäisi aikaa, energiaa ja ympäristöä.

– Harvalla liikemiehellä on asiaa Vantaalle, mutta heillä on asiaa esimerkiksi Saksaan tai Ruotsiin. Kiireiset ihmiset arvostavat nopeita ja helppoja yhteyksiä. Ulkomaalaiset eivät halua körötellä Poriin kakkostietä räntäsateessa.

Lentoliikenteellä on merkitystä Satakunnan matkailulle. Lentokenttä kohteessa mahdollistaa kansainvälisten turistien saapumisen tapahtumiin tai alueen matkailukohteisiin.

Uusia ratkaisumalleja rahoitukseen
Mitä sitten pitäisi tehdä? Ensimmäiseksi Mäntynen pureutuisi kysyntälähtöisen lentoliikenteen kehittämiseen.

– Asiakkaiden täytyy päästä sinne mihin he ovat menossa silloin, kun tarvetta on, ja sopivan kokoisella kalustolla.

Porin lentokenttä on erittäin tärkeä Satakunnan vientiteollisuudelle. Mäntynen kertoo Satakunnan vientieurojen olevan neljän tai viiden miljardin euron luokkaa. Tähän yritykset tarvitsevat lentoja. Porin lentokenttä taas pyörii muutamalla miljoonalla eurolla vuodessa.

– Kokonaisuuteen verrattuna se on taskuraha, mutta yksittäiselle yritykselle tai toimijalle summa on suuri. Lentokentän ja lentoliikenteen omistuspohjaan on olemassa paljon mahdollisuuksia. Monet Euroopan pienemmät kentät ovat löytäneet oman profiilinsa ja erilaisia ratkaisumalleja kentän pyörittämiseen. Myös Porissa tämä on mahdollista.

Säästöä saadaan uuden ajan teknologiaa hyödyntämällä. Sähkölentokoneet ovat esimerkki puhtaammasta ja kustannustehokkaammasta teknologiasta.

​​​​​​​– Olennaisinta olisi saada toiminta asiakaslähtöiseksi ja kustannustehokkaaksi. Tällä hetkellä se ei ole sitä. Porista ei kannata vain kankealla konstilla operoida lentoja Helsinkiin. Jos juututaan yhteen malliin, on se sama kuin juututtaisiin kivikauteen. Ei kivikausikaan loppunut siksi, että kivet loppuivat, vaan ihmiset tekivät uusia oivalluksia ja löysivät parempia ratkaisuja.


Toimiva lentokenttä on vetovoimatekijä

Toimivalla lentoliikenteellä on maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilän mielestä valtava merkitys koko maakunnan tulevaisuudelle. Satakunnan yritykset tarvitsevat lentoliikennettä henkilökunnan, varaosien ja materiaalien toimitukseen.

– Se on eräänlainen henkinen tila, että tänne pääsee ja täältä pääsee pois. Lento‑
liikenne on ennen kaikkea vetovoimatekijä. Yksikään yritys ei halua sijoittua alueelle, johon ei pääse.

Aro-Heinilä kertoo, että tehdyt selvitykset ovat auttaneet tunnistamaan erilaisia näkökulmia, joita Euroopan muilla pienillä kentillä on käytetty. Porissa on siitä hyvä tilanne, että lentokentän
läheisyydessä on paljon erilaisia toimijoita.

– Meillä on useita erilaisia näkökulmia, joiden avulla voimme kehittää lentoliikennettä.


Satakunnan kauppakamarilehti 3/2021 artikkeli