Satamayhtiön tehtävä on pitää puitteet kunnossa

Porin satama on Suomen parhaita. Luotsausmatkat ovat lyhyitä, koska avomeri alkaa heti sataman ulkopuolelta. Myös jääolosuhteet ovat hyvät, satamaan on helppo tulla talvellakin.


VESA MÄKILÄ

Koulutus
Ekonomi KTM

Johtamisessa tärkeintä
Osallistaminen.
”Kun johtoryhmässä on oman alueensa erikoisosaajia, toimitusjohtajan ei kuulu liikaa puuttua päivittäiseen tekemiseen.”

Merkittävin askel uralla
Uudelle toimialalle siirtyminen kahdesti.
Ensin kaupan alalta sähköyhtiöön ja sieltä satamaan.

Motto
Vastuun antaminen on yhtä tärkeää kuin vastuun kantaminen.

Kun Porin sataman toimitusjohtajan paikka tuli hakuun reilu vuosi sitten, koki Reposaaressa asuva Vesa Mäkilä “velvollisuudekseen” hakea sitä. Hän on työurallaan kiertänyt ympäri Suomea, mutta edellinen työpaikka toi hänet takaisin kotiseudulleen Satakuntaan. Satamaa edeltäneet 25 vuotta hän vietti sähköyhtiömaailmassa.

– Koin, että satama tarjoaa uudenlaisia haasteita. Halusin tarttua tilaisuuteen. Ensimmäisen vuoden aikana Mäkilä on huomannut, että sataman kehittäminen on pitkäjänteistä. Hän kertoo sähköalalla kvartaalin tarkoittaneen 25 vuotta. Satamassa puitteita rakennetaan vähintään 50 vuoden tähtäimellä.
– Parhaillaan meillä on käynnissä kaksi suurta laiturihanketta. Tahkoluodossa uusitaan vuonna 1959 valmistunut laituri ja Mäntyluodossa rakennetaan kokonaan uutta laituria. Sen myötä sataman painopiste siirtyy avomeren suuntaan.

Porin satama on Mäkilän mielestä ainutlaatuinen ja sijainniltaan yksi Suomen parhaimmista. Heti sataman ulkopuolella alkaa avomeri, joten luotsimatkat ovat lyhyitä.
– Olosuhteet ovat talvellakin hyvät. Satamaan on loistavat liikenneyhteydet. Valtatie ja sähköinen raide kulkevat suoraan perille.

Yhteyksiä hyödynnetään esimerkiksi tuulivoiman rakentamisessa. Satamassa on paljon vapaata kenttää tuulivoimalan siipien laivaamiseen.

Aktiivisesti uusia hankkeita
Porin sataman toimintaa on kehitetty voimakkaasti viime vuosina. Mäkilä on tyytyväinen siihen, miten hyvin Porin kaupunki on ollut kehittämishankkeissa mukana.
– Sataman talouden vakiinnuttaminen on työssäni nyt suurin haaste ja samalla suurin tavoite. Porin kaupungilla on sataman läheisyydessä maa-alueita, joihin pystytään sijoittamaan uusia yrityksiä ja uutta teollisuutta. Esimerkiksi kiertotalouteen keskittyvät yritykset tulevat lähitulevaisuudessa generoimaan liikennettä myös merelle.

Meriliikenteen päästökauppa tulee vaikuttamaan sataman toimintaan. Mäkilä sanoo, ettei sen toteuttamisesta ole kenelläkään vielä tarkempaa tietoa, mutta vihreämpään suuntaan ollaan menossa.
– Valaistuksen uusinnalla saimme sataman energiankulutusta laskettua huomattavasti. Tulevaisuudessa Green port -ajattelu vain vahvistuu. Kun Tahkoluodon merituulipuisto valmistuu, pystytään siitä syntyvää energiaa hyödyntämään esimerkiksi vihreän vedyn valmistuksessa.


Satakunnan kauppakamarilehti 3/2021 artikkeli