Sataedu investoi yli 20 miljoonaa oppimisympäristöihin

Koulutusyhtymä Sataedu investoi toimitiloihinsa seuraavan noin kymmenen vuoden aikana yhteensä yli 20 miljoonaa. Investoinnit aloitetaan Sataedun Ulvilan toimipisteeltä.

Vaihe: Rakentamisvaiheessa
Aikataulu: Koko urakka valmis n. 2030
Investoinnin arvo: Noin 20 miljoonaa

Kuva Satakunnan Kansa 10.8.2023 / Veera Korhonen

”Tavoite on tiputtaa tilojen määrä puoleen nykyisestä”, koulutuskuntayhtymän johtaja Matti Isokallio sanoo.

Sataedu on tehnyt kiinteistöstrategian, joka ulottuu vuosille 2020–2030. Sataedu alkaa strategian mukaisesti kunnostamaan, purkamaan ja uudisrakentamaan toimitilojaan Kankaanpäässä, Ulvilassa, Huittisissa ja Kokemäellä yhteensä yli 20 miljoonalla eurolla. Muutostyöt aloitetaan Ulvilan toimipisteeltä vuoden 2023 maalis-huhtikuussa tarkempien suunnitelmien valmistuttua. Tulevaisuudessa töitä tehdään samanaikaisesti usealla eri toimipisteellä.


Muutostöiden yhteydessä Sataedu vähentää toimitilojensa kokoa merkittävästi. Esimerkiksi Kokemäellä nykyisitä noin 12 500 neliöstä noin puolet puretaan. Vanhojen toimitilojen purkamisen lisäksi Sataedu kunnostaa vanhoja toimitiloja sekä rakentaa uuden toimitilan Huittisiin kuljetusalan opiskelijoille. Toimitilojen kokoa pienennettään, koska toisen asteen ikäluokat pienenevät tulevaisuudessa alueella merkittävästi. Lisäksi olemassa olevat toimitilat paljastuivat tutkimuksissa huonokuntoisiksi. Toimitilojen uudistamisen tavoitteena onkin saada aikaan säästöjä sekä tehdä toimitiloista koulutukselle sopivampia.

Lähteet: Satakunnan Kansa 23.11.2022 ja 10.8.2023 & Sataedu