Rohkea luotto ihmisiin

KUMEKO Group Oy on kasvanut nopealla volyymilla valtakunnalliseksi toimijaksi. Toimitusjohtaja Mikko-Joonas Kuuminainen sanoo yrityksen olevan satakuntalaisille hyvä esimerkki siitä, että kun pieniä tuetaan, niistä voi joskus tulla isoja.

Satakuntalaisen KUMEKO Group Oy:n tarina on saanut alkunsa vuonna 2012. Taustalla on tuolloin perustettu perheyritys, ja rakkaus metsänhoitoon. Metsäkoneurakoinnista alkanut toiminta on kasvanut vauhdilla. Kasvuun siivittänyt idea bioenergian toimittamisesta lähti liikkeelle markkinatilanteesta.

– Liiketoiminta oli hyvin kilpailtua, ja meitä patistettiin paikalliseen toimintaan paikallisen energiayhtiön puolesta. Lähdimme kehittämään sitä sitten vähän isommalla volyymilla. Kaikki muu, mitä tähän on tullut, on tukitoimintaa varsinaisen liiketoiminnan ympärillä. Liiketoiminnan pitää olla laajaa, jotta pärjää, KUMEKO Oy:n toimitusjohtaja Mikko-Joonas Kuuminainen pohtii.
​​​​​​​

​​​​​​​
​​​​​​​KUMEKO Group Oy

• Yritys toimittaa bio- ja kierrätyspolttoainetta voimalaitoksille sekä tarjoaa puukauppaa ja metsänhoitopalveluja, logistiikka- ja kuljetuspalveluja, jätehuoltopalveluja, satama- ja huolintapalveluja.
• Toimipisteet sijaitsevat Porissa ja Ylöjärvellä.
• Kuuminaisen veljekset, Mikko-Joonas ja Jesse, valittiin Satakunnassa vuoden nuoriksi yrittäjiksi vuonna 2022. Valtakunnallisesti he sijoittuivat samana vuonna pronssille.
• Emo- ja tytäryhtiöiden liikevaihto on yhteensä 26–27 miljoonaa euroa.

KUMEKO Group Oy:n toimitusjohtaja Mikko-Joonas Kuuminainen.
​​​​​​​Kuva: Picla Photography.

Sitoutuneisuus tärkeää
Yritys on kasvanut todella nopeasti. Kuuminaisen mukaan yrityksen kannattavuus pysyy vakaana kasvussa, kun rekrytoidaan henkilöitä, jotka sitoutuvat tehtäväänsä.

– Paljon on kiinni henkilöstöstä. Toki lisäksi vaaditaan alan tuntemusta, sekä kustannusrakenteiden ja tehokkuuden hallintaa.

Nimenomaan rekrytoinnissa kasvu myös näkyy: rekrytointi ruokkii kasvua.

– Työntekijät kokevat positiivisena sen, kun yritys tekee kasvua ja tulosta. Sen myötä myös toimenkuvat, työ- ja vastuualueet muuttuvat.

Henkilöstön ja markkinatilanteeseen vastaamisen lisäksi Kuuminainen nimeää kasvun avaimiksi rohkeuden ja avoimen ilmapiirin. Johtajana Kuuminainen on ”suurien viivojen mies”, joka näkee tärkeänä kyvyn osata antaa vastuuta myös muille.

– Uskon henkilöstövetoisuuteen: kun työntekijät pääsevät kunnolla sisään, he lähtevät omalla polttoaineella viemään asioita eteenpäin.

Pori maailmankartalle
Kuuminaisen mukaan KUMEKO on hyvä esimerkki siitä, miten pieni toimija pääsee isossa joukossa kasvamaan.

– Haluamme tuoda Poria ja satakuntalaisuutta esiin positiivisessa ilmapiirissä. Näyttää, että kyllä täälläkin osataan tehdä valtakunnallista ja kansainvälistä kasvua. Monesti pienet yritykset jäävät isojen varjoon. Onneksi Satakunnassakin on nyt huomattu, että kun pieniä tuetaan, niistä voi joskus tulla isojakin. Yrittäminen on Kuuminaiselle elämäntapa.

– Kyllä tästä pitää tykätä, että tätä jaksaa tehdä.


Satakunnan kauppakamarilehden 3/2023 artikkeli