Rohkea luotsaaja

Luvata-konsernin emoyhtiön toimitusjohtaja vaihtui keväällä. Ruoriin tarttui Pekka Kleemola, joka haastaa perinteisen käsityksen teollisuusyrityksen johtajasta ja nostaa ihmiset keskiöön.

kuva Veera Korhonen


​​​​​​​Pekka Kleemola


Koulutus
Kauppatieteen maisteri

Johtamisessa tärkeintä
Luotan tiimin osaamiseen, arvostan erilaisia mielipiteitä ja avointa keskustelua. Organisaatioiden pitää kyetä uusiutumaan, ja jokainen päivä on mahdollisuus oppia uutta.

Merkittävin oppi uralla
Kriisit ovat opettaneet, että vaikeita päätöksiä ei kannata pitkittää.

​​​​​​​Motto
Virheitä ei pidä liikaa pelätä, jos aikoo saada paljon aikaan.


Ennen toimitusjohtajan tehtävää Pekka Kleemola oli Luvata konsernin talousjohtaja ja Senior Vice President. Kleemola tuntee yhtiön kuin omat taskunsa, mutta viimeisen kahden vuoden haasteet ovat tuoneet eteen tilanteita, joita edes mitkään riskiskenaariot eivät aiemmin nähneet mahdollisina.

– Ihmeellisiä asioita tapahtuu, ja muutosten nopeus voi joskus olla hyvin hämmentävää. Johtajuus on erilaista eri rooleissa ja tilanteissa. Arvojani ovat avoimuus, avarakatseisuus ja rehellisyys.

Kleemola on työskennellyt koko työuransa Luvatalla ja sitä edeltävissä yrityksissä Outokummussa, yhteensä lähes 20 vuotta. Luvata työllistää noin 1 400 työntekijää eri puolilla maailmaa.

– Meillä on osaavia ihmisiä ja organisaatiomme rakenne on selkeä. Näin ollen meillä on mahdollisuus toimia ketterästi, vaikka olemmekin verrattain iso globaali toimija.

Luvatalla on avoin ilmapiiri. Haasteet käsitellään avoimesti ja mahdollisimman proaktiivisesti.

– Jaamme osaamistamme ja kokemuksiamme mantereelta toiselle. Puhallamme yhteen hiileen ja opimme toisiltamme. Yhteistyökulttuurin edelleen kehittäminen tulee jatkossakin olemaan keskeisessä roolissa. Valmiiksi se ei tule koskaan.
​​​​​​​

"Ihmeellisiä asioita tapahtuu, ja muutosten nopeus voi joskus olla hyvin hämmentävää. Johtajuus on erilaista eri rooleissa ja tilanteissa. Arvojani ovat avoimuus, avarakatseisuus ja rehellisyys".


​​​​​​​Maailmalla kauppa on sidoksissa toinen toisiinsa

Luvata toimii viidellä eri liiketoimintasegmentillä, neljällä mantereella ja seitsemässä eri maassa, ja on samojen logististen haasteiden äärellä kuin muutkin yritykset. Tuotteiden toimitusketjut ovat tietyissä segmenteissä pitkiä entuudestaankin, mutta viimeisen puolentoista vuoden aikana koetut tilanteet ovat olleet poikkeuksellisia.

– Kaikkeen mahdolliseen pitäisi pystyä varautumaan, sillä nyt on nähty selvästi, miten kansainvälisessä kaupassa kaikki asiat ovat sidoksissa toisiinsa ja koko globaali ketju voi lamaantua kerralla. Kaikki logistiikan keinot ovat käytössämme. Toimitukset liikkuvat konttitavarana, maantiellä, junarahdilla ja tarvittaessa lentäen. Tavoitteena on, että meillä olisi aina mahdollisimman hyvä käsitys sekä asiakkaiden että omista tarpeista läpi globaalin arvoketjun. Kommunikointi ja yhteinen ymmärrys kokonaiskuvasta täytyy varmistaa.

Haasteista huolimatta Luvatan tulevaisuus näyttää valoisalta. Kestävä kehitys, uusiutuva energia ja vihreä siirtymä kohti hiilidioksidipäästötöntä tulevaisuutta vauhdittavat kuparituotteiden kysyntää maailmanlaajuisesti. Konsernin investointihankkeet, kuten Luvata Pori Oy:n uusi kuumapuristin, kertovat japanilaisen omistajan, Mitsubishi Materials -konsernin sitoutumisesta yhtiön kasvuun.


Satakunnan kauppakamarilehden 2/2022 artikkeli