Rekrytoitko ulkomailta?

International House Porin palvelukonsepti edistää Satakunnan vetovoimaisuutta ja etsii ratkaisuja työvoimapulaan tukemalla laajan verkoston voimin kansainvälisten osaajien rekrytointia.

Monikielinen MONIPORI-info ja sitä edeltänyt Maine‑hankkeen neuvonta ovat palvelleet uusia, kansainvälisiä porilaisia kotoutumisasioissa vuodesta 2021 lähtien. Viime syksynä aloitettiin International House ‑konseptin suunnittelu. Kaupungin johtamassa yhteistyöverkostossa ovat mukana muun muassa Satakunnan kauppakamari, ELY‑keskus, työllisyyspalvelut ja Prizztech sekä erilaiset oppilaitokset ja kolmannen sektorin toimijat.

- International House Porin toiminta palvelee sekä henkilöasiakkaita että paikallisia yrityksiä. Yritysten näkökulmasta ajankohtaista on esimerkiksi maaliskuussa alkava webinaarisarjamme kansainvälisestä rekrytoinnista. Osallistuminen kannattaa, vaikka aihe ei olisi omassa yrityksessä juuri nyt ajankohtainen, kertoo International House Porin toimintaa johtava Porin kaupungin kansainvälisten asioiden koordinaattori Niina Hyytinen.

International House voi auttaa työntekijän ja perheen kotoutumisessa.

Viiden webinaarin sarjassa käsitellään kansainväliseen rekrytointiin liittyviä haasteita ja ratkaisuja yritysten näkökulmasta. Kouluttajina toimivat International Fox Agencyn asiantuntijat. Verkossa toteutettavat webinaarit ovat avoimia kaikille Satakunnan alueella toimiville yrityksille. Yritys voi osallistua joustavasti yhteen webinaariin tai koko sarjaan. Myös International Housen omat ohjaajat käyvät saman valmennuksen.

– Asiakkaat kysyvät paljon oleskelulupiin, opiskeluun, lasten päivähoitoon ja Kelan etuuksiin liittyvistä asioista, Niina Hyytinen kertoo. Kuva: Polina Pivnenko

– Meihin voi aina ottaa yhteyttä, jos mikä tahansa mietityttää kansainvälisen osaajan rekrytoinnissa. Voimme auttaa konkreettisesti paperitöissä ja edistää vaikkapa puolison ja lasten kotoutumista. Se on tutkimustenkin mukaan erittäin tärkeä tekijä siinä, että työntekijät sitoutuvat jäämään alueelle pidemmällä aikavälillä, Hyytinen painottaa.

Ohjausta omalla kielellä

International House Porin avajaisia vietettiin helmikuun lopussa. Teljäntorin viidennessä kerroksessa työskentelee palvelukonseptia johtavan Niina Hyytisen lisäksi kolme kotoutumisasiantuntijaa ja mediasuunnittelija. Lisäksi tiloissa päivystää viikko‑ohjelman mukaan asiantuntijoita esimerkiksi Kelasta ja Omaa uraa kohti ‑hankkeesta.

Tavoitteena on, että ohjaajattuntevat kattavasti alueen palvelutarjonnan ja osaavat ohjata asiakkaan eteenpäin oikeaan paikkaan.

– Omakielistä neuvontaa pystymme tarjoamaan ainakin venäjäksi, turkiksi, englanniksi, ruotsiksi, arabiaksi, dariksi ja japaniksi. Tarvittaessa käytössä on puhelintulkkaus, jonka avulla vuorovaikutus onnistuu muillakin kielillä. Useimmiten asiakkaat haluavat harjoitella suomea ja asiointia meillä suomeksi, Hyytinen kertoo.

Tällä hetkellä International House Porilla on ostopalvelusopimus monikielisestä neuvonnasta kahden satakuntalaisen kunnan kanssa. Tulevaisuudessa palvelua on mahdollista tarjotamuillekin kunnille.

Laaja yhteistyöverkosto mahdollistaa monipuolisenpalvelutarjonnan.

Yhden kanavan periaate

Laajan yhteistyöverkoston ansiosta asiakkaille voidaan tarjota monipuolisesti kotoutumista tukevia palveluja yhden luukun periaatteella sekä järjestää erilaisia tapahtumia, jotka tarjoavat tilaisuuden verkostoitua ja oppia suomen kieltä. Myös oppilaitosyhteistyötä tehdään paljon.

– Osallistaminen on vahva tausta‑ajatus toimintamme kehittämisessä. Emme järjestä valmista pakettia vaan räätälöimme toimintaa sen mukaan, minkä osallistujat itse kokevat tarpeelliseksi, Hyytinen kertoo.

Avoimuus näkyy myös International House Porin viestinnässä, kuten sosiaalisen median tileillä.

– Jaamme Facebookissa ja Instagramissa kaikkea tietoa ja tarjontaa, joka edistää kotoutumista. Kenenkään toimintaa ei ”sensuroida”, vaan tavoitteena on, että kanavaamme seuraamalla ihminen saisi mahdollisimman laajasti tietoa alueen palveluista ja toiminnasta.

International House Pori tarjoaa neuvontaa monikielisesti yhden luukun periaatteella. Leena Reikko opastaa Abdullah Turcania. Kuva: Niina Hyytinen

International House Pori

• Kotoutumista ja kansainvälistä rekrytointia tukevia palveluja henkilö- ja yritysasiakkaille
• Porin kaupungin johtamassa verkostossa
mm. Satakunnan kauppakamari, ELY‑keskus,
työllisyyspalvelut ja Prizztech
• Kauppakamarin strategisessa visiossa
satakuntalaiset työpaikat ovat tulevaisuudessa
selvästi nykyistä kansainvälisempiä


Satakunnan kauppakamarilehden 1/2024 artikkeli