Q & A lakimieheltä

KYSYMYS: Minkälaisen kilpailukiellon työnantaja voi sopia työntekijän kanssa?

VASTAUS:

Voimassa olevan työsopimuslain mukaan työnantaja voi erityisen painavan syyn vuoksi tietyissä olosuhteissa rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä
työsopimus kilpailijan kanssa tai ryhtyä harjoittamaan itsenäisesti kilpailevaa toimintaa sen jälkeen, kun osapuolten välinen työsuhde on päättynyt. Kilpailukiellon enimmäispituus on lähtökohtaisesti
kuusi kuukautta. Jos työntekijä saa kohtuullisen korvauksen kilpailukiellon johdosta, voidaan sopia enintään vuoden pituisesta kilpailukiellosta.

Hallitus on marraskuussa 2020 antanut eduskunnalle esityksen, jonka mukaan työnantajalla olisi velvollisuus
maksaa työntekijöille korvausta kaikista työsuhteen jälkeiseen aikaan sijoittuvista kilpailukieltosopimuksista. Korvauksen suuruus määritettäisiin kilpailukieltosopimuksen keston perusteella: jos rajoitusaika kestää enintään kuusi kuukautta, korvausta on maksettava 40 % työntekijän palkasta. Jos rajoitusajan pituus on yli kuusi kuukautta, korvauksen olisi vastattava 60 % työntekijän palkasta. Hallituksen esityksen mukaan johtajien kilpailukiellot olisivat myös mukana korvattavissa sopimuksissa.

VILLE KOTKA, KOTKA & CO. ASIANAJOTOIMISTO OY

Lakiehdotuksen myötä jokaisesta työsuhteen jälkeisestä kilpailukieltosopimuksesta olisi siis maksettava työntekijälle korvaus. Lakiehdotuksen toteutuessa työnantajien on tarpeen harkita kilpailukieltosopimusten käyttöä vieläkin herkemmin. Hätäisesti tehty päätös kilpailukieltosopimusten käytöstä voi aiheuttaa merkittäviä ylimääräisiä kuluja. Ehdotetun lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022, ja se koskisi myös ennen lain voimaantuloa tehtyjä kilpailukieltosopimuksia yhden vuoden siirtymäajan jälkeen. Kilpailukieltojen ehdotettuun maksullisuuteen kannattaa varautua jo nyt.


TÄLLÄ PALSTALLA KOKENUT LAKIMIES VASTAA JÄSENTEN KYSYMYKSIIN.
LÄHETÄ OMA KYSYMYKSESI: WWW.SATAKUNNANKAUPPAKAMARIMEDIA.FI > VINKKAA HYVÄ JUTTUAIHIO!