Q & A asiantuntijalta

KYSYMYS: Kiinteistöarvioinnit – mitä kaikkea siihen liittyy? Vastaajana toimitusjohtaja YKV, LKV, kaupanvahvistaja Linda Leino, Haave LKV

VASTAUS: Kiinteistöarvioinnilla tarkoitetaan kiinteistön arvon määrittämistä, jossa arvioinnin kohteena on joko kiinteistö tai kiinteistönluontoiset varallisuuserät. Kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistönmuodostamislaissa sellaista itsenäistä maanomistuksen yksikköä, joka kiinteistörekisterilain perusteella on merkittävä kiinteistönä kiinteistörekisteriin.

Kiinteistön arvon määritys on yleisimmin ajankohtainen, kun kiinteistöä ollaan myymässä, ostamassa tai vuokraamassa. Arvon määritys voi olla tarpeellinen myös omistajan hakiessa lainaa, vakuustarkoitukseen, verotusta tai vakuutuksia varten, yhtiön omaisuuserien arvonmääritykseen kirjanpidossa sekä omaisuuden ositusten yhteydessä (esim. avioero tai perinnönjako). Arviotarkoituksen pohjalta kiinteistöarviointi jaetaan kahteen ryhmään, vapaaehtoiseen arviointiin ja lakisääteiseen viranomaisarviointiin.

Vapaaehtoisesta arvon määrityksestä puhutaan, kun ollaan esimerkiksi myymässä kiinteistöä tilanteessa, jossa oman asumisen tarve on muuttunut. Tällöin kiinteistölle määritellään useimmiten kiinteistönvälittäjän toimesta käypä arvo kauppaneuvotteluiden pohjaksi. Oman kodin myynti on useimmille ajankohtainen jossain elämän vaiheessa, mikä on oleellista muistaa myös korjausvelkojen minimoimisena asumisaikana. Tällä hetkellä merkittävä kiinteistöön kohdistuva korjausvelka saattaa olla jopa este rahoituksen saamiselle ja kaupanteolle.

Linda Leino
Toimitusjohtaja YKV, LKV, kaupanvahvistaja
Haave LKV

Kuva: Elli Halonen

Asiantuntemus on merkittävässä roolissa, kun puhutaan suurimmista varallisuuseristämme. Kaikessa kiinteistöarvioinnissa on aina syytä käyttää alan ammattilaista.

​​​​​​​​​​​​​​
Linda Leino
Toimitusjohtaja YKV, LKV, kaupanvahvistaja
Haave LKV


Tällä palstalla kokenut asiantuntija vastaa jäsenten kysymyksiin. Lähetä oma kysymyksesi: satakunnankauppakamarimedia.fi >> Vinkkaa hyvä juttuaihio!


Satakunnan kauppakamarilehden 1/2023 artikkeli