Q & A asiantuntijalta

KYSYMYS: Miten hallitus voi arvioida itseään? Miksi se kannattaa?
Vastaajana Pekka Karhumäki, Hallituspartnerit Satakunta ry:n puheenjohtaja

VASTAUS: Hallituksen itsearviointi on monissa yrityksissä vielä kehitysasteella. Useasti on kuitenkin havahduttu hallitustyöskentelyn perustarkoitukseen yrityksen tulevaisuussuunnittelun strategisena veturina, mitä laadukas hallitustyöskentely parhaiten tukee. Aivan kuten yrityksen toimintatavat ja liiketoimintaprosessit, kannattaa myös hallituksen työskentelykäytännöt asettaa vaikkapa kerran vuodessa kehityshenkisen tarkastelun kohteeksi seuraavista näkökulmista:

Onko hallituksen jäsenten roolit ja roolikohtaiset odotukset määritelty selkeästi? Hyvä on myös arvioida hallitustyöskentelyn työkalujen, kuten vuosikellon, toimivuutta sekä kokousten ammattimaista toteutusta.

Toteutuvatko hallituksen pääasialliset tehtävät sovitusti?

kuva Milla x Markus

Asiaa voi tarkastella laaja-alaisesti hallitustyöskentelyn eri osa-alueiden kautta: tulevaisuuden ja muutosten ennakointi (mukaan lukien skenaariotyöskentely), riskien hallinta, talouden seuranta, yritystoiminnan edellytysten arviointi, johtamisen ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen sekä yritysvastuu ja strategia.

Entä millä tasolla hallitus käy jatkuvaa strategista keskustelua ja seuraa tavoitteiden toteutumista? Samalla on hyvä tarkastella itse strategian toteuttamiskelpoisuutta, päivittyvyyttä ja kilpailukykyisyyttä.
​​​​​​​

"Aivan kuten yrityksen toimintatavat ja liiketoimintaprosessit, kannattaa myös hallituksen työskentelykäytännöt asettaa vaikkapa kerran vuodessa kehityshenkisen tarkastelun kohteeksi".


​​​​​​​Arvioinnin kohteeksi on toki hyvä nostaa myös yhtiön johdon kyvykkyys ja sitoutuneisuus strategian toteuttamiseen sekä strategian viestintä koko henkilöstölle. Tukeeko yhtiön johtamisjärjestelmä strategian käytäntöön viemistä, entä budjettiin varattujen resurssien riittävyyttä strategian toteuttamiseen?

Näitä pohtimalla pääsee taas askeleen eteenpäin!

Pekka Karhumäki
Hallituspartnerit Satakunta ry


Tällä palstalla kokenut asiantuntija vastaa jäsenten kysymyksiin. Lähetä oma kysymyksesi: satakunnankauppakamarimedia.fi >> Vinkkaa hyvä juttuaihio!


Satakunnan kauppakamarilehden 2/2022 artikkeli