Q & A asiantuntijalta

KYSYMYS: Miten löytää yrityksen kehittämis- ja tutkimustarpeisiin vastinpareja tiedemaailmasta?

​​​​​​​Vastaajana Katariina Yrjönkoski, Porin yliopistokeskus

VASTAUS: Tiedemaailman ja yritysten yhteistyö onnistuu parhaiten, kun löydetään molempia osapuolia kiinnostava aihe. Tiedemaailman pohjimmainen tavoite on tehdä sellaista yhteistyötä, jossa samalla mahdollistuu uuden tiedon tuottaminen. Yrityksillä nämä aiheet ovat tyypillisesti sellaisia suurempia tulevaisuuden haasteita, joilla mahdollistetaan esimerkiksi liiketoiminnan uudistuminen tai pitkäkestoinen kilpailukyky. Usein tällaisia haasteita pystytään ratkomaan parhaiten yhteisten tutkimushankkeiden kautta.

Yhteistyötä tiedemaailman kanssa voi kuitenkin tehdä monin eri tavoin; opinnäytetyöaiheiden tarjoaminen, toimiminen kumppaniyrityksenä eri opintojaksoilla tai osallistuminen yliopistojen verkottumistilaisuuksiin tai pienempiin kehittämishankkeisiin ovat oivia tapoja hyödyntää tiedemaailmaa pienempien ongelmien ratkaisemisessa ja tutustua akateemisiin osaajiin.Mikäli ei entuudestaan tunne sopivia akateemisen maailman toimijoita, esimerkiksi omaa liiketoimintaa lähellä olevien alojen professoreita tai tutkijoita, voi hyödyntää yliopistojen yrityspalvelurajapintoja. Näitä löytyy varmasti jokaisesta yliopistosta. Porin yliopistokeskuksessa tällainen rajapinta on FORE UCPori, jonka kautta voi kertoa omia tutkimustoiveitaan ja päästä verkottumaan Tampereen ja Turun yliopistojen osaajien kanssa.

kuva Johanna Sjövall

FORE UCPori kokoaa yrityksiä askarruttavista kysymyksistä tutkimusongelmia, joiden ympärille verkotetaan yritysmaailman edustajia ja oikeita tiedemaailman osaajia. Käytännön yhteistyötä suunnitellaan sitten yhdessä kustakin aiheesta kiinnostuneiden kesken.


Katariina Yrjönkoski
Porin yliopistokeskus


Tällä palstalla kokenut asiantuntija vastaa jäsenten kysymyksiin. Lähetä oma kysymyksesi: satakunnankauppakamarimedia.fi >> Vinkkaa hyvä juttuaihio!


Satakunnan kauppakamarilehden 1/2022 artikkeli