Q & A asiantuntijalta

KYSYMYS: Työntekijällä on luontoisetuna sähköauto tai polkupyörä, miten verotus järjestetään?

VASTAUS:

Sähköautot
Täyssähköauton vapaata autoetua vähennetään käyttökustannusten osuudesta 120 euroa/kuukausi tai 0,08 euroa/kilometri. Lisäksi vuosina 2021–2025 täyssähköautojen verotusarvoa alennetaan sekä vapaassa että käyttöetuna annetussa autoedussa 170 euroa/kuukausi, kun auto on rekisteröity Suomeen aikaisintaan vuonna 2020.
Hallituksen puoliväliriihessä päätettiin tarkistaa hybridi- ja kaasuautojen luontoisetuarvoa ja alentaa vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa 85 euroa/kuukausi vuosina 2022–2025.
Työntekijän oman tai käyttöetuauton lataaminen työnantajan kustantamana työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä on verovapaata vuosina 2021–2025. Etu koskee sekä hybridejä että täyssähköautoja. Verovapaa etu ei koske kotona lataamista. Työnantajan kustantama kotilatauslaite on osa auton verollisia lisävarusteita.

Pirkko Hautamäki, Accountor

Työsuhdepolkupyörä
Vuodesta 2021 alkaen polkupyöräetu on verovapaata 1 200 euroa/vuosi. Työsuhdepolkupyörän ja -matkalipun verovapaa enimmäismäärä on kuitenkin yhteensä 3 400 euroa/vuosi. Luontoisedun arvo lasketaan leasingmaksun tai hankintahinnan, pääoman koron ja käyttökustannusten määrästä, jolloin edun vuosiarvo saadaan jakamalla hankintahinta viidellä vuodella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että verovapaa työsuhdepolkupyörän arvo varusteineen voi olla noin 5 000 euroa.

Polkupyörä voi olla varustettu enintään 250 watin tehoisella sähkömoottorilla. Etuun kuuluvat pyörään kiinteästi kuuluvat varusteet sekä kypärä. Esimerkiksi pyöräilyvaatteet ja matkamittari työnantajan kustantamana ovat erillisiä veronalaisia etuja.

Jos etu sovitaan kokonaispalkan osaksi, edusta tulee suoritettavaksi palkan sivukulut, vaikka etu olisi verovapaa. Jos etu annetaan rahapalkan lisäksi, sivukulut menevät vain veronlaisen edun osalta.

Elinkeinoverotus
Luontoisedun järjestämisestä aiheutuneet kulut ovat vähennyskelpoisia työnantajayrityksen verotuksessa. Verotuksessa voidaan vähentää esimerkiksi leasingmaksut tai omistetusta kalustosta EVL:n mukaiset poistot.

Verovuosille 2020–2023 on säädetty määräaikainen tuplapoistomahdollisuus, jos kalustoa käytetään yrityksen elinkeinotoiminnassa ja se on uusi, eli otettu käyttöön aikaisintaan 1.1.2020. Puoliväliriihen linjausten mukaan korotettuja poistoja jatketaan vuoteen 2025 saakka.

Arvonlisäverotus
Kun työsuhdepyörä tai -auto on työntekijän omassa käytössä, se ei ole yrityksen arvonlisäverollisessa liiketoiminnassa. Laissa on myös erityinen säännös, joka kieltää arvonlisäveron vähentämisen asunnon ja työpaikan väliseen kuljetukseen liittyvistä tavaroista ja palveluista. Työsuhdepolkupyörään soveltunee samat säännöt kuin työsuhdeautoon, joten kustannuksista ei näin ollen voi vähentää arvonlisäveroa.


Satakunnan kauppakamarilehti 3/2021 artikkeli