Q & A asiantuntijalta

KYSYMYS: Mitä on vastuullinen sijoittaminen? Tarkoittaako vastuullinen sijoittaminen tuotoista luopumista?
​​​​​​​Vastaajana Ville Aalto-Setälä, OP Länsi-Suomi

VASTAUS: Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristöasioiden, sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallintotavan huomioimista sijoitustoiminnassa.

Vastuullisuus voi näkyä sijoituksissa monin eri tavoin. Helpoin, ja erityisesti yksityissijoittajaa koskeva esimerkki, on ei-vastuullisten yhtiöiden jättäminen pois sijoituksista. Tällöin sijoituksista voivat jäädä pois esimerkiksi hiilestä liikevaihtoa saavat yhtiöt, tupakka- tai aseyhtiöt.

Toisaalta suuremmat omistajat, kuten rahastot, voivat vaikuttaa yhtiöiden päätöksiin.

Yhtiöitä voidaan kannustaa esimerkiksi luopumaan energian tuottamisesta hiilellä ​​​​​​​tai parantamaan muoveihin liittyviä kierrätysmahdollisuuksia. Usein kyse on myös vaikuttamisesta tietyn epäeettisen hankkeen peruuttamiseksi tai parantamiseksi. Näin yhtiöitä ei ensisijaisesti suljeta pois sijoituskohteista, vaan pyritään vaikuttamaan yhtiön toimintatapojen muuttamiseen.

Ville Aalto-Setälä.

Vastuullinen sijoittaminen ei tarkoita, että alennettaisiin sijoitusten tuottotavoitetta. Asia on päinvastoin. Vastuullisuusasioiden huomioiminen tuo enemmän tietoa kohteesta kuin pelkkä taloudellisen tilanteen arvioiminen.

Vastuullisuuden tarkastelu tuottaa tietoa sellaisista riskeistä ja mahdollisuuksista, jotka myöhemmin voivat vaikuttaa merkittävästi sijoituskohteen arvoon. Esimerkkinä mainittakoon öljy-yhtiöt, jotka ovat viime vuosina olleet selvästi markkinakehitystä huonompia sijoituskohteita.
Tavoitteena onkin, että vastuullisuuden huomioiminen parantaa salkun tuottoja riskiprofiilia.


VILLE AALTO-SETÄLÄ

OP Länsi-SuomiTällä palstalla kokenut asiantuntija vastaa jäsenten kysymyksiin. Lähetä oma kysymyksesi: satakunnankauppakamarimedia.fi Vinkkaa hyvä juttuaihio!