Q & A asiantuntijalta

KYSYMYS: Mitä turvallisuusseikkoja yritysten pitää huomioida käyttäessään tekoälyä?

VASTAUS: Pohdi, missä roolissa tai toiminnoissa tekoälyavustajaa voisi hyödyntää organisaatiossa ja tee vaatimusmäärittely eri käyttöskenaarioista. Tämä auttaa myös tekoälyn käyttöönotossa ja teknisissä ratkaisuvaihtoehdoissa.

Varmista, että organisaation Microsoft 365 ‑ympäristö on valmis Copilot‑teknologian käyttöön tietoturvan näkökulmasta. Tämä tulee varmistaa pilviympäristön tietoturva-asetusten näkökulmasta, jotta data on suojattu.

Aloita ottamalla käyttöön Microsoft Bing Chat Enterprise‑tekoälyavustaja, jonka avulla pystyt suojaamaan organisaation ja henkilöiden kyselydatan, kun kyselyjä tehdään ”yleiseltä” tekoälyalustalta.

Julle Rintala.

Kouluta organisaatiosta ensin muutama henkilö käyttämään tekoälyavustajaa mahdollisimman tietoturvallisesti. Copilot‑lisensseistä ei ole hyötyä, mikäli henkilöstöä ei kouluteta käyttämään uusia teknologioita.

Perusta tekoälylähettiläiden työryhmä, jossa voidaan vaihtaa ajatuksia ja keskustella erilaisista käyttöskenaarioista. Ryhmä voi käydä läpi tietoturvamäärittelyn ja luoda tekoälyn käyttöön liittyvän ohjeistuksen.

Mieti, mitä liiketoimintajärjestelmiä voidaan liittää jatkossa Copilot‑tekoälyavustajaan. Mistä on hyötyä oikeasti ja mikä tuo tehokkuutta sekä iloa työn tekemiseen, kun data on saatavilla tekoälyn kautta?

Käyttöskenaarioissa tulee ottaa huomioon organisaation datan suojaaminen eri käyttöoikeustasoilla ja ‑rooleilla.
Tällä varmistetaan, että organisaatio on suojattu myös sisältäpäin ja data on saatavilla vain niille, joille käyttöoikeus kuuluu.


Vastaajana Julle Rintala, liiketoimintajohtaja, ICT-palvelut Vakka-Suomen Puhelin Oy


Tällä palstalla kokenut asiantuntija vastaa jäsenten kysymyksiin. Lähetä oma kysymyksesi: satakunnankauppakamarimedia.fi >> Vinkkaa hyvä juttuaihio!


Satakunnan kauppakamarilehden 1/2024 artikkeli