Nuoret mukana vaikuttamistyössä

Porin nuorkauppakamarin ja Satakunnan kauppakamarin yhteinen intressi on vaikuttaa positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan ja alueen kehittymiseen. JAB-toiminta on mahdollistanut nuorten pääsyn mukaan vaikutustyöhön.


Ella Marttila

Koulutus
KTM, HHJ


Työskennellyt Ahlström Capitalin Finance-tiimin tiiminvetäjänä. Jatkossa vastaa yhtiön vastuullisuuden (ESG) ja taloushallinnon kehittämisestä.

Toiminut 15 vuotta aktiivisesti nuorkauppakamarissa, muun muassa Porin Nuorkauppakamarin hallituksen puheenjohtajana (2012), Satakunnan kauppakamarin Kasvu- ja elinvoimavaliokunnan jäsenenä (2020) ja Suomen Nuorkauppakamareiden Kansallisen vaalikokouksen projektipäällikkönä (2021).

Kuva: Josefina Prantl / Nuppukuvaus

Junior Advisory Board (JAB) on Satakunnan kauppakamarin ja Porin nuorkauppakamarin yhteistyömalli. JAB-edustajat ovat nuorkauppakamarilaisia, alle 40-vuotiaita eri alojen asiantuntija- ja johtotehtävissä työskenteleviä nuoria aikuisia, jotka edustavat nuorten ääntä kauppakamarin valiokunnissa.

Ella Marttila on JAB-toiminnan ensimmäinen puheenjohtaja ja perustajajäsen. Hänen mukaansa nuorkauppakamarilaiset ovat sanavalmista porukkaa, joka tuo rohkeasti esiin nuorten ääntä vaikuttamistyössä.

– Rohkealla keskustelulla ja näkökantojen törmäyttämisellä saadaan aikaan tuloksia. Valiokuntapaikat tarjoavat näköalaa ja verkostoja sekä mahdollisuuden vaikuttaa, Marttila kertoo.

Satakunnalla on mahdollisuus menestyä
Ella Marttila uskoo, että elämme monien mahdollisuuksien Satakunnassa. Pandemian jälkeensä jättämä etätyökulttuuri on suuri mahdollisuus. Koti voi olla Satakunnassa, vaikka työ olisi muualla.

– Helpompi elämä on Satakunnan selkeä vetovoimatekijä. Meillä on toimivat palvelut ja lyhyet etäisyydet. Nyt tarvitaan rohkeita ideoita ja koko maakunnan toimijoiden entistä tiiviimpää yhteistyötä.

Hyvää tekemisen meininkiä on havaittavissa. Satakunnassa on vahvat teolliset perinteet ja paljon kehittyvää liiketoimintaa tulevaisuuteen tähtäävine hankkeineen.

– Jatkossa voisimme nostaa enemmänkin esiin alueellisia vahvuuksiamme, esimerkiksi automaatiota, robotiikkaa ja energia-alaa ja lisätä panostusta koulutukseen, Marttila listaa.

Marttila näkee vastuullisuuden kiinteänä osana kaikkea toimintaa nyt ja tulevaisuudessa.

– Ei tavoitella pikavoittoa, vaan kestävää, pitkän tähtäimen tuloksellisuutta. Ongelmanratkaisu ja kommunikaatiotaidot sekä empatiakyky ovat kovaa valuuttaa vastuullisen johtajan työkalupakissa, kun maailma automatisoituu ja teknologia kehittyy, uskoo Marttila.


Satakunnan kauppakamarilehden 4/2021 artikkeli