Muutosherkkyyttä epävarmuudessa

UTU‑konsernin toimitusjohtaja Olli Heinonen on nähnyt talouden myllerrykset. Ne ovat opettaneet sietämään epävarmuutta. Kokemukset ovat karttuneet startup‑, perhe‑ ja pörssiyrityksistä.

Olli Heinonen on johtanut UTU:lla yhdeksän vuotta. UTU on ollut sähköistämässä Suomea jo yli 100 vuoden ajan. Päätoimipisteet sijaitsevat Ulvilassa ja Vantaalla. Tytäryhtiöitä on neljässä maassa Suomen lisäksi.

2000‑luvun alussa Heinonen oli mukana startup‑yrityksessä Yhdysvalloissa. Kun kaksoistornit murtuivat alas, vaikutukset olivat suuret. Yrityksessä jouduttiin miettimään, riittävätkö rahat palkkoihin. Myös finanssikriisi ja korona kasvattivat nekin resilienssiä ja kokemuksia.

– On ollut opittava tekemään päätöksiä vajavaisin tiedoin. Jos odottaa varmaa tietoa, niin on aina automaattisesti myöhässä, Heinonen sanoo.

Epävarmuuden keskellä pitää hyväksyä, että asiat voivat mennä pieleenkin.

– Jos edes suurin osa päätöksistä menee oikein, niin se on jo hyvä. Väärät päätökset korjataan. Startup‑yrityksessä kaikki on epävarmaa, ja bisnes on vasta muodostumassa. Siinä oppii paljon rohkeudesta.Olli Heinonen

Koulutus

Diplomi‑insinööri, MBA

Johtamisessa tärkeintä

On osattava ymmärtää ihmisten erilaisuus. Ihmiset
ovat nyt huomattavasti heterogeenisempi joukko
kuin 20–30 vuotta sitten.

Merkittävin askel uralla

Tärkeä hetki oli 30 vuotta sitten ennen esimies‑ ja
johtamisvastuita, jolloin päätin olla olematta hiljaa. Vastuuta saa, kun sitä ottaa.

Motto

Mikä ei tapa, niin se vahvistaa.

Kuva: Tosikuva Oy / Jarkko Översti


Uudistuminen kysyy rohkeutta

Pörssiyhtiössä Heinonen oppi prosesseja ja systematiikkaa, joista on ollut hyötyä johtamisessa. UTU puolestaan edustaa perheyritystä. Urho Tuomisen jälkeläiset neljännessä polvessa yhdessä hallitusammattilaisten sekä toimi‑
van johdon kanssa muodostavat UTUn johdon. UTU on kolmas perheyritys, missä Heinonen työskentelee johtotehtävissä. UTUssa Heinonen on ensimmäisessä toimitusjohtajapestissään.

– Rooli on selkeä ja tärkeä omistajien ja hallituksen yhteistyökumppanina. Tässä työssä on siinä mielessä yksin, että omilla harteilla viime kädessä lepää kaikki, vaikka tietenkään ei itse kaikkea teekään. Olemme uskaltaneet uudistua, ja se on tuonut kasvua. Liikevaihto on tuplaantunut. Osa askeleistamme on siis ollut onnistuneita, vaikka kaikki eivät.

Palautteen antamisen kulttuurin Heinonen oppi Yhdysvaltojen vuosinaan. Palautteen suoruudessa ja spontaaniudesta suomalaisilla on opittavaa. Olemme kitsaita antamaan positiivista palautetta, emmekä helposti nosta niitä asioita esiin, mitä pitäisi.

– Kukaan ei ole täydellinen. Peter Druckeria vapaasti siteeraten: johtamisessa kysymys on siitä, miten saada ihmiset toimimaan yhdessä niin, että heidän vahvuuksistaan saadaan kaikki irti ja heikkoudet muuttuvat merkityksettömiksi. Suomalaisessa johtamisessa mielestäni kilpailuetua tuovat perusrehellisyys, epämuodollisuus ja matala hierarkia.


Satakunnan kauppakamarilehden 1/2024 artikkeli