Muutos tehdään yhdessä

Kankaanpäässä kansainvälisten työntekijöiden tarjonta ja työvoiman tarve ovat kohdanneet oivallisesti. Taustalla on paikallisten organisaatioiden muodostama ainutlaatuinen yhteistyömalli.

Työvoimapula on suuri lähes kaikilla aloilla, ja työmarkkinoilta poistuu enemmän tekijöitä kuin tilalle tulee uusia. Kankaanpäässä paikalliset organisaatiot on saatu yhteisvoimin tukemaan Ukrainasta muuttaneiden työllistymistä ja integroitumista yhteiskuntaan. Organisaattorina operaatiossa on toiminut henkilöstöpalveluyritys Workerin paikallinen toimipiste ja sen henkilökunta.

– Tajusimme nopeasti, että emme pysty yksin kääntämään pakolaistilannetta kaikkien osapuolten edun mukaiseksi. Talkoisiin lähtivät kanssamme Kankaanpään kaupunki, työvoimatoimisto, paikalliset oppilaitokset ja yrittäjät sekä vastaanottokeskus, kertoo Workerin toimitusjohtaja Petri Syrjätie.

”Kankaanpää-malli”
Yhteistyömallilla toteutettua integraatiotoimintaa on takana nyt pari vuotta, ja yli 100 kansainvälistä työntekijää on onnistuneesti saatettu työnteon pariin. Kankaanpää-malliksi nimetty yhteistoimintamalli on herättänyt kiinnostusta eduskunnassa saakka.

Jokaisella toimijalla on ketjussa oma tärkeä rooli. Worker tutustuu kansainväliseen työvoimaan, heidän taustoihinsa ja tarpeisiinsa, ja vie ehdotukset yhteisen edun mukaisista ratkaisuista kaupungille ja muille mukana oleville organisaatioille. Kaikki tekevät, minkä voivat

– Kansainvälisten tekijöiden lapsille on järjestetty päivähoitopaikkoja, jotta vanhempi pääsee töihin, ja paikalliset oppilaitokset ovat​​​​​​​ muokanneet koulutuslinjojaan kansainvälisille opiskelijoille sopiviksi. Konkreettinen ongelmanratkaisu vie asioita eteenpäin, Syrjätie tietää.

Syrjätie muistuttaa, että tarvitaan myös realistinen yhteisymmärrys kokonaiskuvasta, jotta odotukset ja todellisuus voivat kohdata.

– Ajatusmalli ei voi olla sellainen, että kansainvälinen väestö tuo mukanaan pelkkää hyvää. Kaikilla asioilla on kääntöpuoli, mutta oikea-aikainen apu ja tuki ratkaisevat sen, kumpaan suuntaan vaakakuppi lopulta kallistuu.

Ratkaisut löytyvät kyllä, kunhan löytyy rohkeutta.

Petri Syrjätie

Tavoitteena on koko kaupungin ja kaikkien sen asukkaiden yhteinen etu.

Mika Hatanpää


Lisäarvoa kansainvälisestä osaamisesta
Kansainvälisen työvoiman työllistymisessä on tunnistettava työntekijöiden todellinen osaaminen ja synnytettävä luottamus osapuolten välille.

– Työntekijät pitää saada kertomaan itsestään ja osaamisestaan rehellisesti, jotta työt löytävät tekijänsä. Lisäksi pätevyyttä pitäisi vielä paremmin pystyä mittaamaan muutenkin kuin vertaamalla koulutuspapereita Suomen standardeihin, mikäli halutaan löytää alojen huippuasiantuntijoita, Syrjätie pohtii.

Syrjätie ei näe, että on olemassa yhtään alaa, jolla kansainvälisistä osaajista ei olisi avuksi. Ratkaisut löytyvät kyllä, kunhan löytyy rohkeutta.

Kankaanpään Workerin toimistovahvuudessa työskentelevät Matleena Haapala sylissään toimistokoira Lempi, tuolissa istuva Lauri Lehtinen, Liisa Saimala ja Petri Syrjätie.

– On tärkeää, että koko työyhteisö sitoutetaan tilanteeseen osallistamalla. Tilanne vaatii molemmilta osapuolilta sopeutumista ja vastavuoroisuutta. Kun muutos viedään läpi yhdessä tehden eikä väkisin, päästään kokemukseni mukaan parhaaseen lopputulokseen.

​​​​​​​

Worker
• Perustettu vuonna 2017 Tampereella.
• Kotimainen henkilöstöpalvelualan yritys, joka tarjoaa rekrytointiratkaisuja yrityksille ja toimii työnantajana ja kouluttajana työntekijöille.
• Työllistää yli 60 toimihenkilöä.


Kotouttamistyöllä kasvua

Kankaanpäässä on tehty vaikuttavaa yhteistyötä paikkakunnan vastaanottokeskuksen, TE-palvelujen,
oppilaitosten ja yritysten välillä kansainvälisten asukkaiden saattamiseksi koulutuksen ja työn piiriin.

– Näen, että monialainen yhteistyö on onnistumisen avain tämänkaltaisissa seudullisissa ja maakunnallisissa hankkeissa, pohtii Kankaanpään kaupunginjohtaja Mika Hatanpää.


Kankaanpäähän saapuneista yli 400 tilapäisen suojelun statuksella olevasta lähes joka neljäs on nyt työssä tai oppisopimuskoulutuksessa. Kankaanpään kaupunki on tunnistanut sekä paikallisten yritysten työvoimatarpeita että kansainvälisten asukkaiden tarpeita ja auttanut asioiden kohtaamista.

– Riittävä suomen kielen taito on monella alalla edellytys työllistyä, siksi päätimme lisätä määrärahoja sen opetukseen.

Kankaanpää on myös kehittänyt kansainvälisten asukkaiden kotoutumisen palveluita, esimerkiksi
palkannut asiantuntijan koordinoimaan prosesseja. Tavoitteena on alueen yhteinen etu.

– Integraatiotyössä onnistuminen lisää pitovoimaa, turvaa työvoiman saatavuutta ja alueen elinvoiman lisääntymistä. Näillä asioilla taas on suora vaikutus alueen talouskasvuun ja kilpailukykyyn, muistuttaa Hatanpää.


Satakunnan kauppakamarilehden 4/2023 artikkeli