Merkittäviä tulevaisuusinvestointeja Pori-Tampere -radalle

Hallituksen budjettiriihen tulokset ovat Satakunnan ja Porin kannalta myönteisiä, sillä Pori–Tampere-raideyhteydelle kohdennetaan 40 miljoonaa euroa ja Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto-rataosuuden peruskorjaukseen 20 miljoonaa euroa.
​​​​​​​


Rahoitusta tarvitaan tasoristeysten poistoon kyseisellä rataosalla. Rahoituksen saaminen on ollut Satakunnan ja Porin edunvalvonnan tavoite pitkään. Rahoituksella tehtävät parannustoimenpiteet lisäävät turvallisuutta ja lyhentävät matka-aikoja. Tällä tavalla helpotetaan esimerkiksi Porin ja Tampereen väliä päivittäin kulkevien työmatkaajien arkea.


Porin satamien ja Harjavallan välisellä teollisuuskäytävällä toimivat yritykset ovat viime vuosina toteuttaneet useiden satojen miljoonien eurojen investointeja. Panostukset ovat luoneet teollisuudelle kasvunäkymän pitkälle tulevaisuuteen ja mahdollistavat investoinnit erityisesti metallituotteiden jatkojalostukseen. Teollisuuden kasvaneet tuotantovolyymit sekä Porin Sataman kasvanut irtotavaraliikenne on lisännyt kuljetuksia Porin Satamaan johtavalla radalla. Teollisuuden kasvustrategioiden toteuttaminen ja suunnitellut työpaikkoja lisäävät investoinnit saavat nyt toimivan ratayhteyden Porin satamaan.


– Porin satamalle radan peruskorjaus on elinehto. Yli puolet sataman kuljetusvolyymeista kuljetetaan raiteilla. Satama on jo tehnyt merkittäviä investointeja yksityiseen rataverkkoonsa ja investoinnit jatkuvat edelleen. Pori–Mäntyluoto -radan sähköistys on vastikään valmistunut, joten Pori–Mäntyluoto–Tahkoluoto -rataosuuden peruskorjaus tulee olemaan luonnollinen jatke kehitykselle, toteaa Porin Satama Oy:n toimitusjohtaja Sari De Meulder.

– Maan hallituksen Tampere–Pori ja Pori–Mäntyluoto–Tahkoluoto -rataosuuksille esittämät, yhteensä 60 miljoonan investointimäärärahat osoittavat, että Satakunnan arvo maan johtavana vientimaakuntana tunnustetaan, hehkuttaa maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä.

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen pitää myönteisenä sitä, että maan hallitus linjauksillaan ja toimenpiteillään pitää yllä tulevaisuudenuskoa ja kannustaa yrityksiä investoimaan osoittamalla, että yksityisten investointien tueksi myös valtio on valmis luomaan edellytykset toimivalle liikenneinfralle.

– Porin kaupunki on vahvasti sitoutunut sataman ja sen lähialueiden kehittämiseen toimien aktiivisesti myös uuden yritystoiminnan sijoittumiseksi alueelle, hän toteaa.

Lähteet: Satakunnan kansa 17.9.2019 ja Porin kaupungin tiedote 18.9.2019