Maailma sähköistyy

Harju Elekter Oy on yksi Suomen johtavista sähkö- ja automaatiotaloista. Yritys vastaa alati kasvaviin sähköistymisen tarpeisiin suunnittelemalla, valmistamalla, asentamalla ja huoltamalla esimerkiksi sähkökeskuksia.

Energian tuottaminen on muuttunut muutamassa vuosikymmenessä paljon. Siinä missä aiemmin energia tuotettiin yhdessä paikassa ja siirrettiin sinne, missä sitä tarvittiin, energia liikkuu nyt moneen eri suuntaan, ja sitä tuotetaan ja kulutetaan yhä moninaisimmilla tavoilla.

Yksi sähköverkon ominaisuuksista on, että energian tuotannon ja kulutuksen välistä tasapainoa tulee ylläpitää. Jotta tiedetään, ketkä energiaa tuottavat ja minkä verran sekä missä sitä käytetään ja miten paljon, energian ohjauksen ja automatisoinnin tulee olla kunnossa.

– Tulevaisuuden keskeisimpiä haasteita on hahmottaa, miten sähkön kulutusta ja tuotantoa olisi viisasta ohjata. Se on erityisen tärkeä kysymys myös vihreän siirtymän kannalta, ja siihen me kehitämme sopivia ratkaisuja, Harju Elekterin Suomen toimitusjohtaja Jan Osa sanoo.

​​​​​​​Harju Elekter Oy
​​​​​​​

  • Kuuluu AS Harju Elekterin kansainväliseen teollisuuskonserniin, joka syntyi vuonna 1968 Virossa ja laajeni Suomeen 2002, kun Harju Elekter osti Ulvilassa toimineen automaatiotalon Satmaticin ja 2014 Kurikassa toimineen puistomuuntamontehtaan Finnkumun.

  • Tehtaita on Suomessa, Virossa, Ruotsissa ja Liettuassa.

  • Työllistää kaikkineen 900 asiantuntijaa.
    ​​​​​​​
  • Tuotteita myydään ympäri maailman, mutta päämarkkinat ovat Virossa, kaikissa Pohjoismaissa sekä Baltiassa. Lähes puolet koko konsernin bisneksestä tehdään Suomessa.

Jan Osa

Kuva: Harju Elekter Oy


Vihreä siirtymä edellyttää sähkön varastoinnin kehittämistä

Vihreä siirtymä edellyttää uusiutuvan energian käyttöä. Uusiutuva energia taas on sääriippuvaista, mikä lisää sähkön varastoinnin tarvetta. Harju Elekter toimittaa ratkaisuja useisiin erilaisiin uusiutuvien energioiden tuotantolaitoksiin.

– Varmistamme, että esimerkiksi aurinkoenergiavoimalat saadaan kytkettyä sähköverkkoon ja kehitämme sähkön varastointia. Sama pätee tuulivoimaan, Osa kuvailee.

Vihreä siirtymä edellyttää uusiutuvan energian käyttöä. Uusiutuva energia taas on sääriippuvaista, mikä lisää sähkön varastoinnin tarvetta.

Tulevaisuudessa Osa toivoo lainsäädännön ohjaavan nykyistä paremmin, miten sähköverkosta saadaan paras teho irti. Lisäksi sähkön varastointiin pitää kiinnittää aiempaa enemmän huomiota.

– Uskon, että ajan myötä löydämme yhä parempia keinoja varastoida energiaa, ja varmistamme sähkön riittävyyden säällä kuin säällä.

Sähkö ei ole itsestäänselvyys

"Puhumme yleisemmin energia-alan puolesta, jotta ihmiset ymmärtäisivät, ettei sähkö ole itsestäänselvyys. Energiakriisi on ollut meille kaikille erinomainen oppitunti siitä."

Harju Elekter tuottaa sähkö- ja automaatioratkaisuita erilaisten toimijoiden tarpeisiin. Sähköä ja sen turvallista efektiivistä ohjausta tarvitaan kaikkialla, missä ihminen toimii, joten kysyntää palveluille riittää. Harju Elekter seuraa alan kehitystä ja yleisiä trendejä sekä pyrkii olemaan alusta asti mukana alan kehityksessä.

– Haluamme, että tuotteemme ja palvelumme ovat ajan tasalla. Samalla puhumme yleisemmin energia-alan puolesta, jotta ihmiset ymmärtäisivät, ettei sähkö ole itsestäänselvyys. Energiakriisi on ollut meille kaikille erinomainen oppitunti siitä, Osa huomauttaa.


Satakunnan kauppakamarilehden 1/2023 artikkeli