Lasten puolella

Ahlström Capital on tänä vuonna ollut mukana keräämässä yli miljoona euroa lasten koulutuksen tukemiseen Ahlström Collective Impact -yhteiskuntavastuuhankkeen kautta.

Vuonna 2020 aloitettu yhteistyömalli Ahlström-verkostoon kuuluvien yhtiöiden ja säätiöiden sekä Suomen UNICEFin välillä edistää lasten oikeuksia ja asemaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän vuoden yhteisiksi teemoiksi valittiin jokaisen lapsen oikeus koulutukseen sekä jokaisen lapsen oikeus lepoon, leikkiin, kulttuuriin ja taiteeseen (YK:n lasten oikeuksien artiklat 28 ja 31).

– Yhdessä pystymme auttamaan enemmän ja kohdistamaan tukea oikein. Tänä vuonna verkostomme keräämästä reilun miljoonan euron potista 770 000 euroa ohjataan UNICEFin maailmanlaajuiseen koulutusohjelmaan ja 300 000 euroa Ukrainan sodasta kärsivien lasten hyväksi, kertoo Ahlströmillä Noormarkussa työskentelevä Head of HR Outi Kaivo-oja.


Outi Kaivo-oja

kuva Tomi Glad

Ahlström Collective Impact
​​​​​​​

ACI on vuonna 2020 aloitettu yhteistyömalli
Ahlströmin verkostoyhtiöiden ja säätiöiden sekä
​​​​​​​Suomen UNICEFin välillä.


ACI on perustettu Eva Ahlströmin säätiön aloitteesta. ACI sijoittaa YK:n kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti lasten hyvinvointiin.

Yhteistyössä ovat tänä päivänä mukana
​​​​​​​Ahlström Capital, Ahlström Invest, Ahlstrom-Munksjö, Destia, Detection Technology, Enics, Glaston, Suominen, Avain Yhtiöt, M&J Recycling, sekä Antti Ahlström Perilliset ja Walter Ahlströmin säätiö.


Lasten viikko

Kansainvälistä lasten oikeuksien päivää vietettiin 20. marraskuuta, ja Ahlström-yhtiöissä tapahtuma laajennettiin viikon mittaiseksi tempaukseksi. Lasten viikko oli hyväntekeväisyysprojektin vuoden päätapahtuma, joka toteutettiin verkoston yrityksissä eri puolilla maailmaa.

– Tämä vastuullisuustyö on erittäin antoisaa ja hyvää normityön vastapainoa meille jokaiselle ahlströmiläiselle, Kaivo-oja iloitsee.

Noormarkussa viikkoon mahtui hyväntekeväisyystyötä paikallisissa päiväkodeissa, tärkeän viestin välittämistä asiakaskuntaan ja verkostoomme sekä henkilöstön perhepäivä.

”Yhdessä pystymme auttamaan enemmän ja kohdistamaan tukea oikein.”

ACI-lähettiläät vievät viestiä

Asiakkuuspäällikkö Tiina Rajala toimii ACI-lähettiläänä Noormarkussa yhdessä neljän kollegansa kanssa. Heidän tavoitteenaan on tehdä tunnetuksi vuosittaista kampanjaa omassa Ahlström-verkostoon kuuluvassa yrityksessään sekä ulkoisesti omissa verkostoissaan.

– Meidän aikuisten tehtävänä on pitää huolta lapsista ja pyrkiä siihen, että lasten perusoikeudet toteutuvat. Lasten kuuluu saada olla lapsia murehtimatta aikuisten aiheuttamista konflikteista, Rajala painottaa.

Rajala on kiitollinen saadessaan toimia yhdessä kansainvälisen kollegaverkoston, Ahlströmin omistajasuvun ja kumppaniorganisaatio Suomen UNICEFin kanssa tärkeän asian puolesta.


Satakunnan kauppakamarilehden 4/2022 artikkeli