Kohti sujuvampaa arkea

Veikko Lehti haluaa mahdollistaa asiakkailleen sujuvan ja ympäristöystävällisen arjen. Asiakaspalvelua kehitetään koko ajan ja prosessissa kuullaan myös asiakkaiden näkemyksiä.

Hyvällä asiakaspalvelulla mahdollistetaan ketterä toimintatapa, haasteiden ratkominen ja asiakkaan tarpeisiin mukautuminen. Kuvassa Juuso Lehti (vas. ylh.), Robin Leppänen ja Ville Vestu.

Veikko Lehti tarjoaa jätehuollon, kierrätyksen, puhdistus- ja lokapalveluiden sekä vaarallisten jätteiden kokonaisvaltaisia ratkaisuja kaikenkokoisille asiakkaille, niin yksityisille kuin yritysasiakkaille. Yritys on päättänyt panostaa asiantuntevaan ja helposti tavoitettavaan asiakaspalveluun. Vastauksia ja neuvoja kierrätyskysymyksiin sekä jätehuoltoon tarjotaan niin chatissä, puhelimessa kuin kentälläkin.

– Nykypäivänä tehokas ja asiakaslähtöinen palvelu vaatii monikanavaista lähestymistapaa. Kaiken keskiössä on hyvä asiakaskokemus ja henkilökohtainen palvelu, kiteyttää Veikko Lehdellä asiakaskokemuksesta vastaava Hannamari Tikka.

Tikan mukaan hyvä asiakaskokemus syntyy työntekijöiden ammattitaidosta ja eri osastojen välisestä saumattomasta, luottamuksellisesta ja proaktiivisesta yhteistyöstä. On tärkeää, että asiakaspalvelutiimin lisäksi koko henkilöstö on sitoutunut hyvän asiakaspalvelun toteuttamiseen kaikissa kohtaamisissa läpi koko asiakaspolun.

Monikanavaisuus kunniaan

Asiakaskokemuksesta on viime vuosina tullut strateginen kilpailutekijä monille yrityksille. Hyvä asiakaspalvelu on osa yrityksen brändiä, sillä se vaikuttaa asiakkaiden ostopäätöksiin ja mielikuviin. Monikanavainen asiakaspalvelu antaa asiakkaille mahdollisuuden käyttää useita kanavia yhteydenottoon ja mahdollistaa hyvinkin nopean viestimisen ammattitaitoisten asiantuntijoiden kanssa.

– Meillä monikanavainen asiakaspalvelu pitää sisällään puhelinpalvelun lisäksi chat-palvelun, sähköpostin, pikaviestimet, video‑
neuvottelupalvelut ja tulevaisuudessa myös sosiaalisen median, Tikka kuvailee.

Hannamari Tikka.

Ketteryys on valttikortti

Veikko Lehti Oy on kokenut asiakkailta saadun palautteen erittäin tärkeäksi. Sen avulla kehitetään asiakaskokemusta entistä parempaan suuntaan. Hyvä asiakaspalvelu mahdollistaa myös yrityksen omien toimintatapojen tehokkuuden, kun tiedetään, mitä asiakkaat odottavat.

– Hyvä asiakaspalvelukokemus syntyy ketteryydestä, asiakkaan haasteiden ratkomisesta ja tarpeisiin mukautumisesta, ammattitaitoisesta otteesta sekä valmiudesta vastata nykypäivän ja kehittyvän tulevaisuuden tarpeisiin, Tikka listaa.

Ville Vestu.

Työmaiden kierrätys kuntoon

Vuonna 2012 voimaan astuneen EU-maiden yhteisesti kirjaaman asetuksen tavoitteena oli, että kaikesta rakennusjätteestä 70 prosenttia saataisiin jalostettua uudelleenkäyttöön kelpaavaksi materiaaliksi vuoteen 2020 mennessä. Aikaraja on umpeutunut, mutta kiertoon päätyy Suomessa vain runsaat 50 prosenttia rakennusjätteestä.

– Jotta tavoitteeseen päästään, on työmailla syntyvien jätteiden lajittelu avainasemassa, toteaa Veikko Lehti Oy:n tuotantojohtaja Ville Vestu.

Hyvä syntypaikkalajittelu helpottaa jätteiden materiaalihyödyntämistä. Mitä tarkemmin rakennusjätteet lajitellaan jo työmaalla, sitä puhtaampaa jäte on, ja sitä helpommin se voidaan laittaa kiertoon.

– Työmaan kierrätyksen onnistumisen edellytys ovat hyvä asiakaspalvelu ja oikeanlainen syntypaikkalajittelu. Työmaan alkaessa teemme yhdessä asiakkaan kanssa jätehuollon suunnitelman. Kartoitamme, mitä jätejakeita kerätään missäkin rakennustyövaiheessa sekä minkälaista keräysvälineistöä tarvitaan eri kohteisiin. Selkeä ohjeistus sekä toimivat keräysvälineet mahdollistavat työmaalla oikeanlaisen syntypaikkalajittelun, Vestu summaa.


Veikko Lehti Oy
• Tarjoaa asiakkailleen jätehuollon, kierrätyksen sekä puhdistus- ja lokapalveluiden kokonaisvaltaiset ratkaisut.
• Perheyritys on perustettu jo 1920-luvulla.
• Työllistää yli 150 henkeä, sisältäen aliurakoitsija- ja yhteistyöverkoston.


Satakunnan kauppakamarilehden 4/2021 artikkeli