Kohti monikulttuurista työyhteisöä

Monimuotoisuutta pitää johtaa. Fakta on, että Satakunta tarvitsee maahanmuuttajia. Se tarkoittaa, että työyhteisöt muuttuvat yhä kansainvälisemmiksi ja aiempaa enemmän monimuotoisemmiksi.

Harri Tuomi toimii myös Satakunnan kauppakamarin puheenjohtajana. He pyrkivät yhdessä toimitusjohtaja Minna Noren kanssa toimenpiteisiin, jotka vähentävät kansainvälisen työvoiman esteitä. Kuva: Veera Korhonen

Satakunnan Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Tuomi heräsi taannoin pohtimaan, miksi osuuskaupassa on suhteellisen vähän ulkomaalaisia töissä. Nyt hän herättelee muita miettimään samaa.

Ensimmäisiä havaintoja oli se, että rekrytoinneissa vaatimuksena on ollut suomen kielen osaaminen, sellaisissakin tehtävissä, joissa pärjäisi ilmankin.

– Kielikysymys on akuutti koko yhteiskunnan tasolla. Se ei ole vain yksittäinen päätös. Pikemminkin se on muutos, jossa mietitään sitä, miten muu organisaatio osaa ottaa tulijan vastaan työyhteisöön ja miten koko perhe otetaan ympäristössä vastaan, Tuomi valottaa.

Erilaisia taustoja

Henkilöstön monimuotoisuudella tarkoitetaan työntekijöiden keskinäistä erilaisuutta. Erilaisuus voi tarkoittaa muun muassa etnistä taustaa, kieltä, uskontoa ja vakaumusta tai seksuaalista suuntautumista, vammaisuutta tai ikää. Osuuskaupassa monimuotoisuus on tarkoittanut myös sitä, että hiljattain kesätöihin haettiin 14–75-vuotiaita.

Harri Tuomi arvioi, että osuuskaupalla on tärkeä rooli tukea Satakunnan kehitystä omalta osaltaan, jotta maahanmuuttajat voivat kotiutua maakuntaan. Satakunnan Osuuskauppa näyttelee merkittävää osaa lähes kaikkien satakuntalaisten arjessa.

Kaupoissa, palveluissa ja ravintoloissa pitääkin Tuomen mukaan kyetä vahvistamaan ympäristöä, jossa etninen erilaisuus huomioidaan paremmin. On kiinnitettävä huomiota uskonnollisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin – myös työyhteisössä.

– Tällainen kehitys ei tapahdu itsestään. Sitä pitää johtaa, ja se on työnantajan tehtävä. Se tarkoittaa paljon vuoropuhelua siitä, mikä työyhteisöissä on mahdollista ja mikä ei tai mikä puolestaan on sallittua ja mikä ei. Pitää luoda yhteisiä pelisääntöjä. Monimuotoisuudessakin tarvitaan niin sanottuja rännin reunoja, sillä yrityksellä on liiketoiminnalliset tavoitteet, joihin sen pitää yltää.

"Pitää osata ja muistaa näyttää arvostus. Ja osata ottaa se vastaan. "

Avainsana on arvostus

Satakunnan Osuuskaupan johto on kiertänyt aktiivisesti keskustelemassa kaikissa toimipisteissä ympäri maakuntaa. Tapaamisia on ollut 80. Keskusteluiden pääteemoina ovat olleet yrityskulttuuri, arvostus ja luottamus.

– Arvostus on johtava ajatus. Se tarkoittaa sitä, että tiimeissä ymmärretään ihmisten erilaisuus ja että jokaisella on oikeus olla oma itsensä. Meillä saa myös mokata ja korjata kurssia. Ennen kaikkea tarvitaan rohkeutta ratkaista ongelmia.

Tuomen johtamiskäsitys nojaa ajatukseen, että asioita voidaan viedä eteenpäin vahvistamalla olemassa olevaa hyvää.

– Jos ei ole arvostusta, ei voi syntyä luottamusta. Arvostus pitää myös uskaltaa ottaa vastaan, erityisesti kun kaikissa työtehtävissä vaatimustaso on kasvanut, ja painetta tulee joka suunnasta. Arvostus on jo olemassa, ja se saa näkyä. Työn merkityksellisyys on koko ajan läsnä. Arvostus näkyy ylpeytenä omasta kaupasta.

Satakunnan Osuuskaupan dna:ssa ovat yhdenvertaisuus, ihmiskeskeisyys ja tasavertaisuus.

– Periaatteet ovat osa arvomaailmaamme. Kun puhutaan työyhteisön monimuotoisuudesta, niin se on kuin jäävuori. Pinnalla näkyy vain huippu, ja suurin osa kaikesta ei näy päälle päin.

– Olemme osalta osaltamme luomassa elinympäristöä, jossa on tilaa kansainvälisyydelle. Meidän on näytettävä esimerkkiä. Inkluusion kanssa on paljon tekemistä kaikissa organisaatioissa.

Mitä tarkoittaa DEI?

D. Diversiteetti eli monimuotoisuus tarkoittaa erilaisten ihmisten muodostamaa kokonaisuutta.

E. Equity eli tasavertaisuus on ymmärrystä siitä, että erilaisilla vähemmistöryhmillä on erilaiset lähtökohdat.

I. Inkluusio viittaa mukaan kuulumiseen ja osallisuuteen. Jotta jokainen tuntee kuuluvansa yhteisöön ja kokee itsensä tervetulleeksi.

Satakunnan Osuuskaupan periaatteita ovat yhdenvertaisuus, ihmiskeskeisyys ja tasavertaisuus. Kuva: Veera Korhonen


Satakunnan kauppakamarilehti 2/2024

READ THE ARTICLE IN ENGLISH