Kasvukysymysten äärellä

Syksyllä hallitustyön aktivoinnin parissa aloittanut Jussi Virtanen on pohtinut usein hallitustyön yhteyttä kasvuun.

Hallitus miettii isoja kysymyksiä, jotta erilaisiin tilanteisiin pystytään varautumaan ja reagoimaan. Operatiivinen tekeminen on luonnollisesti yrityksillä päällimmäisenä mielessä. Kun iskee pandemia, konttikriisi tai sota, ollaan uuden äärellä. Päivittäisen tekemisen ohella huomaatkin olevasi isompien kysymyksien äärellä. Näitä on hyvä pohtia hallituksen kanssa.

Isojen teemojen miettiminen yhdessä laskee stressiä, kun henkistä taakkaa pystyy jakamaan muiden kanssa.

Mitä kasvu sitten edellyttää?

Kasvu edellyttää selkeää tarkoitusta, päämäärää ja strategista suunnitelmaa. Päämäärä syntyy monesti yrityksen omistajien tai perustajien kautta. Operatiivinen johto vastaa suunnitelmasta, jota se sparraa hallituksen kanssa.

Kaikki edellämainittu on kuitenkin turhaa, jos asioita ei pystytä viemään henkilöstön kanssa käytäntöön. Tämä taas vaatii modernia johtamista, jossa autetaan kaikkia kehittymään. Itseohjautuvuus ja omien vahvuuksien käyttäminen ovat isoja teemoja.


Jussi Virtanen

Kauppatieteiden maisteri KTM

Kirjoista, uteliaisuudesta ja koulun penkiltä Jussille
heräsi kiinnostus kasvua, sijoittamista ja liiketoiminnan kehittämistä kohtaan. Kauppakamarilla hän vetää Hallitukset töihin! -hankekokonaisuutta sekä kasvu‑
rahaston selvitysprojektia, jotka molemmat linkittyvät vahvasti yhteen.

Ota yhteyttä, kun mietit yrityksesi kasvusteppejä tai hallitustyöskentelyn viemistä seuraavalle tasolle. Ideoidaan yhdessä, miten olisi hyvä edetä.
• jussi.virtanen@satakunnankauppakamari.fi
• 050 516 5421
​​​​​​​

Isojen teemojen miettiminen yhdessä laskee stressiä, kun henkistä taakkaa pystyy jakamaan muiden kanssa.


Millaisiin trendeihin on osattava hypätä mukaan?

Merkityksellisyys on trendi, jota ihmiset hakevat työltä yhä enemmän. Tätä voidaan pyrkiä toteuttamaan asettamalla ihmiset liiketoiminnan ytimeen. Jatkuva muutos vaatii innovatiivisen ilmapiirin, joka rakentuu diversiteetin ja avoimuuden kautta. Innovointi koskettaa tuotteiden ja palveluiden ohella myös toimintatapoja.

Sanat digitalisaatio, palveluistuminen ja automatisointi heräävät uudella tavalla eloon, kun tutkitaan vaikkapa Satakunnan kasvavimpia toimialoja. Digitalisointi vaatii teknologiametalleja, automatisoinnin kautta voidaan tehokkuuden nostamisen ohella vaikkapa vähentää raskaita työvaiheita ja sitä kautta sairaspoissaoloja. Palveluistumisen kautta yritykset taas voivat hankkia joustavammin resursseja käyttöönsä. Osaavan hallituksen kanssa onkin hyvä rakentaa oma polku jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä.


Satakunnan kauppakamarilehden 3/2022 artikkeli