Mitä työhyvinvointi tarkoittaa sinulle?

Aktiivinen työhyvinvoinnin kehittäminen ja työhyvinvointityön näkyväksi tekeminen on tämän päivän trendi. Eikä suotta, sillä hyvinvoivan henkilöstön merkitys yrityksen tuloksellisuudelle on osoitettu yhä useammissa tutkimuksissa.

Työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeä osa yrityksen strategista johtamista. Työhyvinvointi on sitä, että työ ja työolot ovat turvalliset ja henkilöstön osaamisesta pidetään huolta. Hyvä työn hallinnan tunne on tärkeää.

MITÄ TYÖHYVINVOINTI TARKOITTAA SINULLE?

Sitä, että jaksaa tehdä töitä tehokkaasti. Sen lisäksi on tärkeää, että vielä töiden jälkeenkin on energiaa harrastaa ja touhuilla. Jos töissä on jatkuvasti liian tiukilla, ei palautumiseenkaan ole mahdollisesti energiaa.


Hyvin monenlaisia kuormitustekijöitä, sillä henkilöstötehtävät ovat niin erilaisia. Tuotannon puolella korostuu työn fyysinen kuormittavuus, kuten esimerkiksi kuumuus, ja toimistotyössä erilaiset psyykkiset kuormitustekijät.


MILLAISIA KUORMITUSTEKIJÖITÄ OMASSA ORGANISAATIOSSASI ON?

Kuormitus on pääasiassa henkistä. Tieto- ja asiantuntijatyö on rikkonaista ja päivät täynnä keskeytyksiä. Multitaskaus ja sähköiset välineet kuormittavat: skypet, sähköpostit ja puhelimet piippaavat jatkuvasti.


Tykkään urheilla ja pidän aktiivisesti huolta fyysisestä kunnostani. Se tukee myös psyykkistä hyvinvointia. Lisäksi osaamisen ylläpitäminen on minulle tärkeää. Seuraan ahkerasti HR-alan kehitystä.

MILLÄ KEINOIN HUOLEHDIT OMASTA TYÖSSÄ VIIHTYMISESTÄSI JA JAKSAMISESTASI?

Mahdollisuus luoda omat aikataulut ja työjärjestys vaikuttavat viihtyvyyteeni paljon. Jos haluan keskittyä, jätän vastaamatta puhelimeen ja soitan myöhemmin takaisin. Sähköpostin tarkistan silloin, kun on sopiva hetki. Työlle vastapainona ovat harrastukset ja perhe.


Työhyvinvointityötä on kannattavinta tehdä yhdessä henkilöstön kanssa. Hyvin tehtynä työhyvinvointistrategia on merkittävä työnantajamielikuvan rakentaja. Lisäksi tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa tukee ennakoivaa otetta.


VINKKISI ORGANISAATIOIDEN TYÖHYVINVOINTITYÖHÖN?

Henkinen puoli on vähemmän näkyvää ja siksi haasteellista. Sitä on tehtävä näkyvämmäksi. Haarukoikaa kuormitustekijät ja niiden luonne. Missä esiintyy mitäkin ja kuinka usein? Tästä pääsee purkamaan tilannetta ja etsimään ratkaisuja.