Humaani toimitusjohtaja

”Jokainen ihminen pitää nähdä kokonaisuutena eikä vain välinearvona toiminnalle”, sanoo Heikki Arikka, Länsi-Suomen diakonialaitoksen ja Diakon Palvelut Oy:n uusi toimitusjohtaja.


Heikki Arikka

Koulutus
Teologian maisteri, opettaja


Johtamisessa tärkeintä
Välittäminen ja ihmisten kunnioittaminen.


Merkittävin askel uralla
Kirkkoherra, sotilaspastori


Motto
Ajattelepa omalle kohdallesi.

Kuva Veera Korhonen.

Ennen Poriin muuttoaan Arikka on toiminut kirkkoherrana Helsingissä ja Tallinnassa sekä esimies- ja johtotehtävissä Turussa. Hän on toiminut myös pastorina Tanskassa sekä sotilaspastorina Libanonissa YK:lla ja Afganistanissa NATO:lla.

– Olen nähnyt paljon erilaisia ihmisiä. Ihmiskuvani on humaani.

Diakon Palvelut Oy on yhteiskunnallinen yritys, jonka omistaa 80-vuotias säätiö. Yritys tarjoaa muun muassa kotihoitoa, siivousta, fysioterapiaa, ravintola- ja pitopalvelutoimintaa, hautauspalveluja, sotainvalidien ja muistisairaiden kuntoutusta sekä asumispalveluja.

– Olemme satakuntalaisten omistama ja perustama. Tuotamme palveluja satakuntalaisille.

Diakon Palvelut on Arikan mukaan julkisen palvelun täydentäjä, joka toimii liiketaloudellisin periaattein, mutta tulouttaa toimintansa tuloksen suoraan toimintaan ja ihmisille.

– Asemoidumme pörssiyhtiöiden ja julkishallinnon välimaastoon. Olemme yleishyödyllinen toimija alueemme ihmisille. Tehtävänämme on tehdä liiketoimintaa, se on edellytys toiminnalle, siis välittämiselle.

Diakonilla pohditaan odottavin mielin, missä ovat ne hyvinvointiyhteiskunnan tarpeet, joissa yritys voi toimia seuraavat sata vuotta.

– Olemme aina rohkeasti tähynneet sinne, missä voidaan palvella ihmisiä. Soteuudistus ei saisi jäädä ideologiseksi. Yksityiset palveluntarjoajat mahdollistavat ihmisille yksilölliset palvelut bulkkitavaran sijaan. Niiden hyödyntäminen on myös verorahojen järkevää ja edullista käyttöä, millä taataan nopea hoitoon pääsy. Rahalla saa palveluja, mutta miten pidetään huolta heistä, keillä rahaa ei ole? Kyse on hyvästä elämästä. Ihmisen kunnioittamisesta. Esimerkiksi palveluseteleillä mahdollistetaan kaikille valinnanvapaus.


Työllistäminen on tärkeää

Arikan mielestä yritykset toteuttavat yhteiskuntavastuuta työllistäessään.

– Katteen tavoittelu on välttämätön tavoite, ja resursseista joudutaan usein kilpailemaan. Tämä voi aiheuttaa yli- ja alilyöntejä ihmisten kohtaamisessa ja kohtelemisessa. Toimintalogiikkaani kuuluu pitää ihmiset mukana. Suurin osa suomalaisista on hyviä ja luottamuksen arvoisia.

Huolenpito näkyy yrityksen palveluissa, suhteessa asiakkaisiin ja myös henkilöstöpolitiikassa.

– Ajattelepa omalle kohdallesi. Kun miettii tätä näkökulmaa, se tuo suhteellisuudentajua päätöksiin.


Satakunnan kauppakamarilehden 4/2021 artikkeli