Eura Solar rakentaa Suomen suurimman aurinkovoimalan Euraan

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta myönsi rakennusluvan Eura Solar Oy:lle. Euraan tulee Suomen suurin aurinkovoimala, pinta-alaltaan 64 hehtaaria ja jonka huipputeho on 47 piikkimegawattia.

Vaihe: Suunnitteilla, rakennuslupa saatu
Aikataulu: tuotantoon 2024
Investoinnin arvo: 50 miljoonaa

Eura Solar Oy:n rakennushanke on saanut ympäristölautakunnalta rakennusluvan Euraan rakennettavalle aurinkovoimalalle. Eura Solar Oy on A. Ahlström kiinteistöt Oy:n omistama tytäryhtiö, joka omistaa myös maa-alueen ja vastaa kokonaisuudessaan hankkeen rahoituksesta.

Uusi aurinkovoimala sijoittuu lähelle Kiiskinmäen ja Rannankulman asuinalueita, molemmin puolin Ohikulkutietä eli tietä 204. Voimala-alue on noin 64 hehtaaria ja sen huipputeho 47 piikkimegawatti. Alunperin alueesta suunniteltiin vielä suurempaa, mutta luontoselvityksissä löytyneet liito-oravien elinalueet pienensivät niin pinta-alaa kuin voimalan tehoakin.

Kuvan lähde: Satakunnan Kansa