Arvot luotsaavat maailman mutkissa

Kun maailma on monimutkainen ja haasteet globaaleja, Enersense hakee ilmassa oleviin kysymyksiin vastauksia arvoistaan. Vihreä siirtymä ja tekoäly ruokkivat uteliaisuutta vastuullisen kasvun matkalla.

Jussi Holopainen ja Hanna Reijonen. Kuva: Veera Korhonen

Enersense näkee itsensä vihreän siirtymän mahdollistajana. Enersensen strategisena tavoitteena on laajentua energia-alan palveluyrityksestä päästöttömän energian tuottajaksi ja keskeiseksi vihreän energian yhtiöksi.

– Meillä on entuudestaan paljon sähköön, tuulivoimalaturbiineihin ja mekaniikkaan liittyvää osaamista. Silti kokonaisuudessa moni asia menee uuteen asentoon esimerkiksi vihreän vedyn, akkujen, energian siirtämisen ja varastoinnin sekä tekoälyn ja datalla johtamisen saralla. Kysyy avointa ja uteliasta asennetta, että tuttua osaamista osataan valjastaa uudenlaisiin työympäristöihin, lainalaisuuksiin ja erilaiseen toiminnan syklisyyteen, valottaa
Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen.


Esihenkilötyö on avainasemassa
Enersensen HR-johtaja Hanna Reijonen sanoo, että hyvä esihenkilötyö on hyvän johtamisen perusta. Se tarkoittaa sitä, että jokainen tulee nähdyksi ja arvostetuksi sekä saa tarvitsemansa tuen arjessa.

– Ole rohkea! Se on arvo, joka kannustaa oppimiseen. Meillä uskalletaan eikä pelätä virheitä. Toinen tärkeä arvo on yhdessä tekeminen. Kaikilla on vastuunsa niin työn ilosta kuin työturvallisuudestakin. Jokaisen tehtävä on hakea tietoa, mitä erilaiset muutokset tarkoittavat, Reijonen sanoo.

Esihenkilöiden osaamisessa korostuvat ihmiskeskeisyys ja empatiataidot. Käyttäytymistieteellinen näkökulma korostuu. Yritys vannoo luottamuspohjaisen johtamisen ja positiivisen ihmiskäsityksen nimiin.

– Vastuuta annetaan ja sitä myös kannetaan, tiivistää Holopainen.


Yksi esimerkki luottamuksesta on etätyö
– Me emme ole määritelleet toimistotyöpäivien määrää. Tiimeillä on vapaus arvioida itse, Reijonen sanoo.

Holopainen vahvistaa, että viisaus asuu ihmisissä itsessään tämänkin asian osalta.

Reijosen mukaan on oltava ymmärrystä siitä, miten työelämä ja muu elämä vaikuttavat toisiinsa.

– Puhumme paljon kestävästä työstä. Siihen kuuluvat myös turvallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen sekä ennaltaehkäisevä työ. On oltava rohkea myös hakemaan apua matalalla kynnyksellä. Esihenkilötyötä on tarve kehittää edelleen, sillä työelämä on aiempaa yksilökeskeisempää. Kysymys onkin, miten ihmistä voidaan tukea muutoksessa.

– Yhteisten asioiden ja yksilökeskeisten motivaatiotekijöiden yhteensovittaminen, positiivisen inspiraation ja merkityksellisen suunnan näyttäminen muutosmatkalla ovat osaamista, jota tarvitaan yhä enemmän. Kun kaikesta on tullut monimutkaisempaa, pitää pystyä yksinkertaistamaan oleellinen, Reijonen kertoo.


Erilaisuuden rikkaus
Sanat monimuotoisuus ja monimutkaisuus toistuvat Holopaisen ja Reijosen puheissa.

– Kun on tullut shokkia shokin perään, se on opettanut meille, että pitää pystyä kokeilemaan uutta ja tekemään nopeita päätöksiä. Parempia päätöksiä syntyy, kun osaaminen on moniulotteista ja ihmiset katsovat asioita eri taustoista ja näkökulmista käsin, Holopainen tietää.

Monimuotoisessa tiimissä ihmisten osaaminen täydentää toistaan.

– Ei pidä pelätä, että joku toinen on viisaampi kuin mitä itse on, eikä tyrmätä uusia ajatuksia heti, Holopainen jatkaa.

Eri maissa ja tiimeissä on monimuotoisuutta lisääviä ominaispiirteitä. Kansainvälisessä liiketoiminnassa ja työympäristössä liimana ovat arvot, johtamisperiaatteet ja strategia.

– Meillä on paljon kansainvälisiä projekteja. Tiimit sekoittuvat, ja tietyissä tehtävissä englannin kieli korostuu. Moni pärjää englannilla hyvin. Kyse on enemmän uskaltamisesta ja itsensä haastamisesta. Isot linjat ovat yhteiset, Holopainen sanoo.

Reijonen näkee vihreän siirtymän vauhdittamisen merkityksellisenä työnä.

– Kokemus työn merkityksellisyyden merkityksestä on noussut. Vastuullisuus tulee koko ajan isompaan osaan johtamista. Vastuullisuus integroituu kaikkeen arkeen.

"Projektit ja hankkeet lisäävät osaamista. Meillä on osaamista - olemme siitä ylpeitä."

Enersense International Oy on Helsingin pörssiin listattu energia-alan yhtiö.
Yhtiö on perustettu vuonna 2005, ja sen pääkonttori sijaitsee Porissa. Enersensen
liiketoiminta-alueet on jaettu neljään segmenttiin: Power, Connectivity, Smart
Industry ja International Operations. Enersensellä työskentelee noin 2 000
henkilöä Suomessa ja kansainvälisesti.