Arvoketjun tärkeimmät lenkit ovat ihmiset, turvallisuus ja ympäristö

Nornickel Harjavalta on nikkelimetallien ja -kemikaalien jalostaja, joka elää kehittämisen ja kasvun aikaa. Yhtiö teki viime vuonna, 60. toimintavuotenaan, tuotantoennätystä neljännen kerran peräkkäin, ja kasvunäkymät näyttävät valoisilta.

Yhtiön toimitusjohtaja Joni Hautojärvi kertoo, että liikevaihdosta aiemmin yli 90 prosenttia on tullut viennistä, mutta nyt kotimaan osuus on kasvussa. Sähköautot, ja yleisesti sähköistyminen, lisäävät akkuteollisuuden tarvetta.

Vastuullisuus liiketoiminnassa on kehittämisen keskiössä. Vastuullisuus on sanana paljon. Nikkelituotteiden valmistajalle tärkeimpiä vastuullisuuden periaatteita ovat henkilöstön hyvinvointi ja terveys, turvallisuus ja ympäristövaikutusten vähentäminen. Nornickel Harjavalta panostaa erityisesti vastuulliseen johtamiseen.

– Vastuullinen johtaminen on sitä, että kannetaan vastuu ihmisistä, jotta he voivat hyvin. Se on hyvinvoinnin johtamista. Kun ihmiset voivat hyvin ja pysyvät terveenä, myös meille hyvin tärkeä työturvallisuus paranee, kiteyttää Hautojärvi.

Henkilöstöjohtaja Elina Salo lisää, että vastuullinen johtaminen on myös osaamisen kehittämistä, varhaisen puuttumisen mallin hyödyntämistä, motivaation lisäämistä ja arjen sujuvuuden parantamista.

Onnistunut esimiestyö avainasemassa
Vastuullisen johtamisen tavoitteet saavutetaan panostamalla esimiestyöhön. Esimiehet ovat avainasemassa tiimityön onnistumisessa.

– Onnistuneen esimiestyön mahdollistaminen on meillä tärkeää. Yksiköiden ja tiimien esimiesten pitää ymmärtää tavoitteet ja keinot, joilla ne saavutetaan. He kohtaavat ihmiset arjen teoissa ja lisäävät innostusta sekä motivaatiota. Jokaisella meillä on erilaiset vahvuudet ja kyvyt, niiden tunnistaminen sekä hyödyntäminen on tärkeää, Salo kertoo.

Turvallisuuskulttuurin kehittäminen on jatkuvaa työtä, jonka merkitys ja jalkauttaminen esimiestyössä on tärkeää.

– Turvallisuuteen satsaaminen edistää samalla hyvinvointia ja terveyttä, Salo muistuttaa.
Turvallisuuden tavoitteet yltävät aina Nornickel Harjavallan yksiköstä kumppaneihin ja urakoitsijoihin saakka. Turvallisuuskulttuuriin panostaminen vaikuttaa myös laatuun, tuottavuuteen, ympäristöön ja erityisesti ihmisiin kokonaisvaltaisesti.

Turvallisuus ja terveys edellä on selvitty korona-ajastakin. Joni Hautojärvi ja Elina Salo kiittävät yhteen ääneen henkilökuntaa ohjeiden, rajoitusten ja poikkeusjärjestelyjen noudattamisesta.

– Henkilöstön lisäksi asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme odottavat, että olemme tässä alamme parhaimmistoa. Vuosi sitten saavutimme tapaturmien nollatason, joten tiedämme, että se on mahdollista ja sen eteen jatkamme työtä. Yhtä tärkeää työturvallisuuden rinnalla on ympäristöturvallisuus, muistuttaa Hautojärvi.

Hiilijalanjälkeä pienentämässä
Yhä suurempi osuus nikkeli- ja kobolttituotteista päätyy akkumarkkinoille. Akkumarkkinat kasvavat Euroopassa huimaa vauhtia ja eurooppalaiset kumppanit sekä asiakkaat arvostavat alhaista hiilijalanjälkeä.

– Olemme siirtyneet öljyn käytöstä uusiutuvaan energiaan ja maakaasun käyttöön, jonka myötä onnistuimme pienentämään 100 000 tonnia hiilijalanjälkeämme. Tuotantomme hiilijalanjälki venäläisistä raaka-aineista suomalaisiksi tuotteiksi on alallamme pienempiä, Hautojärvi iloitsee.
Hautojärvi jatkaa, että kaikessa toiminnassa kokonaisketjun arvolla on väliä.

– Ei yksittäisillä teoilla irrallaan vaan kokonaisketjulla on merkitystä. Paljon asioita tehdään normien ja säädösten mukaan, mutta lähtökohtaisesti tavoitteemme on tehdä aina enemmän ja paremmin – siitä syntyy arvo asiakkaalle ja meille kaikille.


Nornickel Harjavalta
• Nikkelimetallien ja -kemikaalien jalostaja
• Osa Nornickel-konsernia
• Liikevaihto 1 109,94 miljoonaa euroa
• Työntekijämäärä: 300, kesätyöntekijöitä 40


Pieni vastuullisuussanasto

• Code of Conduct
Eettinen toimintaohjeisto, jossa määritellään toiminnan periaatteet. Se ohjaa yritystä ja sen työntekijöitä ja kumppaneita vastuullisiin toimintatapoihin.

• SDG (Sustainable Development Goals)
YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma, joka ohjaa maailman kehitystä vuoteen 2030. Tähtää köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jolloin huomioidaan tasavertaisesti
ympäristö, talous ja ihminen.

• Hiilineutraalius
Tila, jossa kasvihuonekaasujen nettopäästö on nolla – hiilidioksidipäästöjä tuotetaan vain sen verran kuin niitä voidaan sitoa.

• GRI (Global Reporting Initiative)
GRI-standardi on vastuullisuusraportointiohjeisto, jossa määritellään raportoitavat
sisällöt ja annetaan ohjeita
tietojen esittämiseen.

• ESG (Environmental, Social and Governance)
Toimintatapojen ja taloudellisen suorituskyvyn arviointimenetelmä, jossa huomioidaan yrityksen ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja hallinnolliset käytännöt.

• Diversiteetti
Monimuotoisuus organisaatiossa. Tavoitellaan laajaa kirjoa erilaisia identiteettejä ja katsantokantoja: sukupuolia, suuntautuneisuuksia, etnisiä ja kulttuurillisia taustoja ja erityispiirteitä.

• Inkluusio
Avoin, reilu, rohkea ja mukaan ottava yrityskulttuuri, jossa ihmiset hyväksytään ainutlaatuisina yksilöinä, säilyttäen sekä korostaen erilaistavia ominaisuuksia työyhteisön sisällä.


Satakunnan kauppakamarilehden 4/2021 artikkeli