Jätteestä syntyi yli 40 miljoonan bisnesHonkajoen Kirkkokalliolla pyörii

esimerkillisesti kiertotaloutta

hyödyntävä yritysten ekosysteemi.

Honkajoki Oy on investoinut merkittävästi vastuulliseen kiertotalouteen. Eläinperäisten sivutuotteiden asianmukainen käsittely palauttaa arvokkaat ravinteet takaisin luonnon kiertokulkuun ja ehkäisee eläinepidemioiden syntyä.
​​​​​​​

Honkajoen Kirkkokalliolla toimiiainutlaatuinen kiertotaloutta hyödyntävä useiden eri toimijoiden ekosysteemi. Keskittymän kehittymisen aloittanut Honkajoki Oy on Suomen johtava eläinperäisten sivutuotteiden käsittelijä ja jalostaja. Suomessa syntyy lihankulutuksen sivutuotteena vuosittain 250 000 tonnia eläinperäistä, ihmisravinnoksi kelpaamatonta ainesta. Nämä orgaaniset sivutuotteet käsitellään valtaosin Honkajoella, ja lopputuotteina valmistuu korkealaatuisia ja turvallisia tuotteita eri teollisuudenalojen käyttöön.

"Eläinperäisiä sivutuotteita tuodaan meille 750 tonnia jokaisena arkipäivänä. Lopputuotteistamme valtaosa on lihaluujauhoa, jonka proteiinipitoisuus on 60–70 prosenttia. Lihaluujauholla voidaan korvata muun muassa soijaa eri rehujen raaka-aineissa. Sen lisäksi raaka-aineesta saadaan ulos noin 15 prosenttia rasvaa", kertoo Honkajoki Oy:n toimitusjohtaja Kari Valkosalo.

Suomessa suurin osa rasvoista menee Nesteelle biopolttoaineeksi. Jauheista puolet jää Suomeen proteiinin lähteeksi kalojen, turkiseläinten ja lemmikkien rehuihin sekä luomuhyväksytyksi lannoitteeksi. Loput jauheet viedään Aasiaan, Afrikkaan, Venäjälle ja Eurooppaan.


JÄTEAJATTELUSTA RAAKA-AINEEKSI

Honkajoki Oy pyörittää siis bisnestä, jossa ”jäte” hyödynnetään arvokkaana raaka- aineena. Kannattavan bisneksen arvo kasvaa entisestään, kun huomioidaan konsepti, jolla kokonaisuus toimii.

Honkajoen Kirkkokalliolla noudatetaan yrityksen luomaa kiertotalouskonseptia, joka on yksi maailman tehokkaimpia ja vastuullisimpia eläinperäisten raaka-aineiden jalostusmalleja. Käsittely- ja tuotantoprosessit ovat äärimmäisen resurssiviisaita ja hyödyntävät kiertotalouden periaatteita jokaisessa tuotannon vaiheessa.

Lihaluujauho pakataan korkeisiin säkkeihin erityisesti vientiä varten, jotta laivakontit saadaan pakattua tiiviisti ja koko kontin tilavuudelta.

"Tavoite on säilyttää lihateollisuuden sivutuotteiden arvokkaat ravinteet ja pitää ne yhteiskunnan kiertokulussa mahdollisimman pitkään mahdollisimman pienellä hukalla. Olemme siirtyneet jätehuollosta uuden arvon synnyttämiseen. Konseptin ansiosta liikevaihtomme nousee tänä vuonna yli 40 miljoonaan euroon", sanoo Valkosalo.


KONSEPTILLE TILAUSTA KIINASSA

Honkajoki Oy:n luomalle konseptille on kysyntää myös maailmalla. Konseptin kaupallistaminen on edennyt samaa tahtia Kirkkokallion alueen laajetessa ja yritysekosysteemin monipuolistuessa. "Tarjoamme tietotaitoamme, kehittämiämme laskentajärjestelmiä ja konseptiamme sovellettavaksi eri teollisuudenaloilla. Business Finlandin jo päättynyt hanke on auttanut merkittävästi kansainvälistymisessämme. Esimerkiksi yhteistyö Kiinan kanssa on edennyt hyvin lupaavasti", paljastaa Valkosalo.


Toteutetun kartoituksen mukaan Kiinassa eläinperäistä lihatuotannon teurasjätettä tulee noin 87 miljoonaa tonnia vuodessa eli tarve konseptin mukaisille käsittelylaitoksille on suuri. Valkosalon mukaan Aasian ja Afrikan maissa eläinperäisille sivutuotteille ei tehdä juuri mitään. Niitä poltetaan, ja pahimmassa tapauksessa ne päätyvät vesistöihin. "Kiinan kaltaiset laitokset menettävät hirvittävän määrän kallisarvoisia raaka-ainei-ta polttamalla ne. Lisäksi märän tavaran polt-taminen aiheuttaa ilmasto-ongelmia. Niin vesistöasiat, päästöt kuin eläintautiasiatkin ratkeavat, kun sivutuotteet saadaan kerättyä ja käsiteltyä."


VASTUULLISTA KIERTOTALOUTTA

Kiertotaloudessa resurssit ja raaka-aineet kierrätetään mahdollisimman kattavasti, jolloin tuotannossa tarvitaan vähemmän neitseellistä materiaalia. Luonnonvaroja säästyy, ja ilmastopäästöt vähenevät, mutta samalla syntyy arvoa ja liiketoi-minta voi kasvaa kestävästi.

Honkajoen käsittelylaitoksen keskeinen tekijä on Vatajankosken Sähkön lämpökeskus, joka tuottaa kuumaa höyryä orgaanisen eläinjätteen sterilointiin ja kuivaamiseen. Honkajoki Oy:n prosessista syntyvä lauhdelämpö ohjataan viereisen Honkatarhat Oy:n kasvihuoneiden lämmittämiseen.


Eläinjätteen kuivaamisesta syntyvä vesi voidaan ottaa talteen ja käyttää prosessi- ja pesuvetenä sekä käsittelylaitoksen kattilavetenä. Myös jätevedet puhdistetaan, mistä syntyy lietettä, joka puolestaan hyödynnetään uudelleen lämpökeskuksen lämmön-tuotannossa. Sähköntuotannosta käsittelylaitoksella vastaa oma tuulivoimapuisto.

"Maatalouden kestävä tuottavuus on toimintamme kulmakivi. Hyödyntämällä keskenämme toistemme liiketoimintaa nostamme paikallista jalostusastetta ja parannamme kannattavuutta edelleen", toimitusjohtaja Kari Valkosalo sanoo.

Toimitusjohtaja Kari Valkosalo.


Teksti Nina Leppäniemi, kuvat Veera Korhonen.