Hyvä hallitus uskaltaa hypätä boksin ulkopuolelle

Satakuntalaisen yrityksen hallituksessa on usein vankkaa alan osaamista. Ongelmana kuitenkin on, että digitalisaation luomat mahdollisuudet jäävät näkemättä, jolloin yritystä uhkaa markkinoiden katoaminen.

Teksti: Katri Mäenpää Kuvat: Veera Korhonen

Tyypillisesti satakuntalaisten yritysten hallituksessa on konkareita, joilla on pitkä kokemus alalta. Monen hallituksen neuvonantajana toimiva Teppo Yrjönkoski on kuitenkin huolissaan yritysten tulevaisuudesta.


– Jos yrityksen johto on toiminut aikana, jolloin digitalisaatio ei ole ollut pinnalla, saattaa olla, että yritystä johdetaan edelleen vanhalla kaavalla. Riskinä on, että markkinat katoavat alta.
Digitalisaatio ja alustatalous luovat valtavasti mahdollisuuksia, ja jo nyt on havaittavissa, että uuteen teknologiaan nojaavat yritykset pärjäävät.


Teppo Yrjönkoski kannustaa yritysten hallituksia tekemään rohkeita ratkaisuja. Uuden kehittämisestä syntyvä hetkellinen tappio kuuluu asiaan.

– Keskusteluissa on paljon käytetty esimerkkinä Airbnb:tä, joka on maailman suurin hotelliketju ilman yhtään hotellia. Palvelun voima tulee toimivasta alustasta. Kotimainen Timma.fi tarjoaa parturialalle palvelua, jossa vapaita aikoja voi varata kännykän välityksellä paikkatietoja hyödyntäen.
Digitalisaatio muuttaa myös B2B-yritysten toimintaa.
– Esimerkkinä mainittakoon konevuokrausalalla toimiva Renta, joka on rakentanut helpon tavan varata laitteita mobiilisti, Yrjönkoski sanoo.

Digitalisaation seuraavaan vaiheeseen kuuluvat tekoäly sekä digitaaliset kaksoset.
– Erityisesti 3D-tulostuksen yleistyminen tulee muuttamaan sekä valmistus- että varaosaliiketoimintaa ja logistiikan rakenteita. Mitä jos suuren logistiikkakeskuksen tilalla onkin joukko 3D-tulostimia? hän kyselee.

Rohkeutta päätöksentekoon

Koska maailma muuttuu, osa yrityksistä tulee kuolemaan. Muutos on kuitenkin myös mahdollisuus. Digitalisaatio tarjoaa innovatiivisille yrityksille kasvupaikkoja.

– Yritysten hallituksessa on uskallettava tehdä rohkeita ratkaisuja. Sen sijaan, että tavoitellaan kasvua myyntiä lisäämällä ja kuluja pienentämällä, voi olla järkevää hyväksyä uuden kehittämisestä syntyvä hetkellinen tappio. Jos koko liiketoimintamalli pitää muuttaa, vaatii se ajattelua laatikon ulkopuolelta, Yrjönkoski rohkaisee.


Uuden kehittäminen ja maailman menossa mukana pysyminen pitäisi saada osaksi prosessia.
– Kun hallitus tekee vuosikellon, siihen voisi merkitä, että yhden kvartaalin aikana tutkitaan, mitä trendejä tällä hetkellä on. Trendejä seuraamalla pystytään myös hahmottamaan, mitä uhkia digitalisaatio tuo tullessaan. Nyt pitää nostaa pää poterosta ja tutkia, miten maailma menee.

Luottoa yrityksen ulkopuolisiin neuvonantajiin

Hyvä hallitustyöskentely vaatii ensinnäkin sitä, että yrityksen toiminta on strukturoitua. Yrityksissä iso kuva jää valitettavan usein katsomatta.
– Struktuurin lisäksi hyvä hallitustyöskentely vaatii luottamusta. Yrittäjän pitää osata ottaa neuvoja vastaan. Hallitukseen voi valita ulkopuolisia jäseniä omistajien lisäksi tai apuna voi käyttää vaihtuvia neuvonantajia, Teppo Yrjönkoski neuvoo.


Koska liiketoiminnan syklit nopeutuvat koko ajan, peräpeiliin katsomalla ei enää pärjää.
– Itse ottaisin vaihtuvat advising boardit osaksi yrityksen hallitustyöskentelyä, koska hyvä hallitustyö on yrityksen kilpailuetu. Erityisen tärkeää tämä on pienemmillä yrityksillä, joissa taloudelliset resurssit rajoittavat sitä, montako kehityshanketta voi olla samanaikaisesti meneillään.

Digitalisaatio muuttaa myös B2B-yritysten toimintaa. Esimerkiksi suomalainen Renta on rakentanut konevuokraukseen järjestelmän, jossa laitteita on helppo varata mobiilisti.

”Pitää nostaa pää poterosta ja tutkia, miten maailma menee.”

​​​​​​​

Hallituspartnereilta asiantuntijuutta yrityksen johtoon


Kun yritys on risteyskohdassa, se haluaa kasvaa tai kansainvälistyä, on ulkopuolisesta neuvonantajasta hyötyä. Tähän tarpeeseen perustettiin vuosi sitten Hallituspartnerit Satakunta ry.


– Yhdistyksen jäsenet koostuvat Kauppakamarin HHJ- eli Hyväksytty hallituksen jäsen -kurssin käyneistä eri alojen henkilöistä. Satakuntalaisissa yrityksissä tarvitaan enemmän hallitusosaamista. Tarjoamme yritysten käyttöön ulkopuolisia hallitusjäseniä ja jaamme tietoa erilaisissa koulutuksissa ja tilaisuuksissa, yhdistyksen hallituksen jäsen Miia Vironen selittää.


Satakunnassa on paljon perheyrityksiä, ja niiden hallitukset koostuvat usein perheenjäsenistä. Tämä ei välttämättä takaa parasta osaamistaustaa yrityksen johtoon.
– Kun hyödynnetään ulkopuolisen hallitusjäsenen osaamista, on se halpaa konsultointia verrattuna konsulttiyhtiöön, Vironen kiteyttää.