Digitalisaatiota ei voi estää

Kun bisnes uudistuu, meidän on rohkaistava toisiamme soveltamaan.

Digitalisaatio tai kuolema, vastaa digitalisti Ville Tolvanen kysyttäessä digitalisaation merkityksestä yrityksille ja niiden liiketoiminnalle. Digitalisaatio on teknologian integroitumista arkeen. Kokonaisvaltaista kulttuurin, toiminnan ja ympäröivän todellisuuden muutosta. Eli myös – tai pikemminkin erityisesti – bisneksen muutosta.
Suomalaiset ovat kärjessä digitaalisten palvelujen käytössä. Meillä otetaan hyvin uusia palveluja käyttöön ja samalla päästetään huonosti irti vanhoista malleista. Digitalisoituneet kuluttajat ja analogiset yritykset -lausahdus kuvaa hyvin vallitsevaa tilannetta, Tolvanen toteaa.


Muutos on siis pakollista. Mistä aloittaa?
Asennemuutoksesta. Pitää ymmärtää muutos ja tarve muuttua. Digitalisaatiossa on kyse siitä, että hyödynnetään jo olemassa olevia palveluja. Meillä on varsin kypsä teknologiaympäristö, jota hyödyntää.
Palveluilta odotetaan toimialasta riippumatta vastaavanlaisia pilvipalvelumalleja ja käyttäjäkokemuksia. Odotetaan, että tietoa ja palvelua on paljon ja helposti saatavilla. Kun yritys menee pilveen, sen henkilöstö ja asiakkaat ovat siellä vastassa.


Omistajien ja ylimmän johdon on kiinnostuttava digitalisaatiosta. Yrityksen on pohdittava omien asiakkaidensa ekosysteemejä: millainen rooli meille muodostuu asiakkaan toimintaympäristössä?
Tarvitaan verkostomaista ja avointa yhteistyötä aivan uudella tavalla. Tarvitaan tietoa, osaamista, vertaistukea ja altistumista. On uskallettava sanoa myös, että ei tiedä, sillä kaikkea ei tarvitse tietää. Verkostot ja osaamisen jakaminen yli toiminnan rajojen ratkaisevat.

Ville Tolvanen oli mukana Satakunnan kauppakamarin digitalisaatiotapahtumassa SuomiAreenalla maanantaina 15.7. Kuva: Sam Jansen

Satakunnan kauppakamarilehti 2/2019