Älykäs ja turvallinen satama

Suomen huoltovarmuus nojaa vahvasti satamien toimintaan. Porin satamat tarjoavat merkittävän kasvupotentiaalin, joka edellyttää jatkuvaa kehittämistä ja tulevaisuuden ratkaisuihin panostamista varmoin ja turvallisin askelin.

85–90 prosenttia Suomen tuonnista ja viennistä kulkee satamien kautta. Suomen huoltovarmuuden kannalta Porin satama on tärkeässä roolissa.

Porin sataman väylät ja esteetön sijainti luovat siitä merkittävän kasvukohteen. Väylä on syvä ja helppokulkuinen, joten satamaan pääsee suuremman kokoluokan aluksia, mainitsee tulevaisuuden kestäviä satamaratkaisuja suunnittelevan Huhtawaren toimitusjohtaja Sakari Huhtaniemi.

Satamaturvallisuuteen vaikuttavat lukuisat tekijät, mutta Huhtaniemen mielestä älykäs teknologia on avainasemassa.

– Muun muassa erilaisten IoT-ratkaisujen avulla pystytään valvomaan ja havaitsemaan mahdollisia vaaroja reaaliajassa. Tämä mahdollistaa ennakoivat turvatoimet, joilla onnettomuus vältetään.


Huhtaware Oy

• Vuonna 2016 perustettu Huhtaware Oy on erikoistunut satamalogistiikan tukitoimintoihin ja ratkaisujen suunnitteluun. Toimipiste sijaitsee Porin Mäntyluodossa.

• Palveluyksikkö vastaa satamien tehokkaasta kunnossapidosta ja muista tukitoiminnoista. Suunnitteluyksikkö keskittyy tulevaisuuden satamaratkaisuihin, tietojärjestelmiin ja investointien suunnitteluun.

• Ohjelmistoratkaisut mahdollistavat toiminnan tehokkuuden analysoinnin ja raportoinnin asiakkaille.

Sakari Huhtaniemi. Kuva: Kari Lehtonen.

Turvallisin askelin kohti tulevaisuutta

Huhtaniemen mukaan on tärkeää olla aina askeleen edellä välttäen yllätyksiä. Satamatoiminnoissa liian ripeitä kehitysloikkia ei kuitenkaan tehdä.

Autonomisuus ja muut uudet teknologiat synnyttävät tehokkuuden rinnalla myös uusia uhkia, joten niiden käyttöönottoon ja järjestelmäintegraatioihin menee aikaa. Uusia toimintatapoja ja teknologioita on tuotava asteittain vanhojen rinnalle, jotta toimintavarmuus säilytetään. Myös tietoturvan on pysyttävä ajan tasalla.

Sataman arjen keskiössä on työturvallisuus. Huhtaniemen näkemyksen mukaan siihen on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota.

– Satamassa on aistittavissa yhteinen tahtotila parantaa työturvallisuutta. Jokaisen työntekijän on oltava sitoutunut työturvallisuusmääräyksiin, jotta päästään turvallisuustavoitteisiin. Huhtaniemi toivoo näkevänsä tulevien vuosien aikana merkittävän kehityksen Suomen satamissa.

– Datan ja sen hyödyntämisen lisääntyminen tulee mahdollistamaan uusia teknologioita sekä entistä tehokkaamman ja turvallisemman satamatoiminnan. Lisäksi ympäristöystävälliset ja modernit ratkaisut muun muassa kalustossa ja uusiutuvan energian hyödyntäminen ovat painavia asioita tulevaisuuden päätöksenteossa.


Satakunnan kauppakamarilehden 2/2023 artikkeli